středa 21. září 2016

SÍLA MYŠLENEKSÍLA MYŠLENEK

                 Každý lidský tvor na této planetě je ovládán vlastní silou myšlenek, které ho řídí po celý život. Už jako malé děti jsme byly řízeny a ovládány naším okolím, rodiči, institucemi jako je školka, škola, pak našimi příbuznými i našimi přáteli. Na začátku jsme byli jako nepopsaná černá tabule ve škole, ale vše v našem životě, co ovlivnilo náš život až po současnost, na tuto tabuli napsalo mnoho informací, které se vryly do našeho podvědomí. To funguje nezávisle na nás jako nějaký automat, který nás řídí na základě naučených vzorců chování a přesvědčení, které jsme odněkud převzali. Stále žijeme v přesvědčení, že jsme se narodili proto, abychom řešili své každodenní problémy. Jenže bez životních nástrah a překážek, bychom ani sami sebe důkladně nepoznali. Dovedete si představit, že náš mozek denně zpracovává až 50 000 takových myšlenek, které se chtějí někde projevit a také se projeví? Je nutné si uvědomit, že tu jsme proto, abychom odhalili svou Boží podstatu.
Pozitivní myšlení musí mít svůj základ, stejně jako každý dům. Jakmile pochopíme, že k sobě přitahujeme vše, nač myslíme a co cítíme, že se i naše představy uskuteční, pak myslíme pozitivně. Protože dokud nedokážeme ovládat své myšlení v náš prospěch, dosud jsme nic nepochopili. Tak jako my byli jednou dětmi svých rodičů, tak i naše rodiče byly zas dětmi svých rodičů. Naše dětská mysl je ovlivnitelná, tvárná, otevřená všem názorům, dogmatům, předsudkům, strachům, i nevědomosti rodičů. Každé dítě dospívá s obrazem duševního, emocionálního a duševního prostředí rodiny. Tak kdo dnes píše na naší tabuli poznání? Počmárali ji snad v práci, ve škole, nebo snad naše tchyně, příbuzní? Zneklidňuje nás to, co s námi naše okolí řeší?
Říká nám snad stále dokola naše okolí, že jsme k ničemu, že nic nedokážeme, že jsme hloupí, nic si nepamatujeme, nedokážeme vychovat svoje děti a pod? Také to občas kolem sebe slýcháte? Dokážete se těmto nezdravým programům vzepřít a říci nahlas: „Nevíte, co mluvíte. Jak můžete vědět, že neuspěji? Co vás vede k této domněnce? Z čeho přesně vycházíte?“
Pokud takovým lidem pak odpovíte:
„Narodil jsem se proto, abych uspěl. Jsem úspěšný a silný v životě svých modliteb, ve vztazích k lidem, i ve své práci, kterou jsem si vybral. Jsem ztělesněné štěstí, které provází můj život každý den.“
Jakmile začnete vysílat do éteru tyto, nebo podobné věty, Boží síla a moc vám odpoví. Copak snad může nekonečno selhat? Kde je to nekonečno, o kterém je tu právě řeč? No je v každém z nás! Co si tedy do své mysli zapisujete každý den? Někdo si tam možná vpisuje zoufalství, jiný zase chudobu, další třeba beznaděj, osamění, zlost, vztek, strach. Vy však musíte žít v přesvědčení, že jste hodnotným člověkem, naplněným vírou v jedinou existenci, sílu Boha ve vás, který vás vede na všech cestách a osvětluje vaše kroky. Naše podvědomí funguje tak, že vše zapisuje skrze nás do nás. Je to jako naše neviditelná kniha života, která přijímá naše přesvědčení, názory, představy, stanoviska atd., protože jsme upřímní, míníme to vážně. Naše podvědomí vždy uskuteční to, o čem přemýšlíme, co cítíme, v co věříme, protože jsme tomu dali naši energii, ať už je to dobré, či zlé. Až naplníme svou mysl harmonií, krásou, láskou, celistvostí, zdravím, soucitem, mírem, dokonalostí a správnými činy, pak se dostaví pozitivní změny, po kterých tolik toužíme. Nejde to ale hned, protože vše dozrává. Žádné semeno zasazené do hlíny nám též nedá své plody hned druhý den. Proto je to hodně o trpělivosti, o disciplíně, kdy úpěnlivě pracujeme se svými myšlenkami na vědomé úrovni, než se usadí ty správné do našeho podvědomí, jako nový výchozí program. Nebojme se tedy probudit v sobě Boží dar, který dříme v našem nitru. Vše co nás může naplňovat vírou, nadšením, radostí, láskou, má nad námi moc a to také řídí naše jednání. Lidská bytost je v podstatě duchovní bytost oděná do pevného pláště v 3D struktuře. Proto pokud řeknete nahlas: „Já jsem láska, jsme energie, jsme víra, jsem zdraví, jsem hojnost….“ a cokoliv dalšího vás napadne, ohlašujete tak přítomnost živoucího Boha v sobě! Žije věčně. Duch se neustále projevuje na vyšších úrovních, proto také žijeme jinak, když nám byl rok, 10 let, nebo 30, 40 i 100 let. Náš duch se stále vyvíjí, učí se nejen z překážek na své cestě, ale i z nezdarů, které opakuje tak často, dokud je nezvládne, aby mohl postoupit výš. 
           Každý den, každou hodinu i minutu vpisujeme do našeho podvědomí stále nové pravdy. Každý člověk je sám sobě spásou, pokud dokáže v sobě probudit sídlícího Boha uvnitř, a nám pak postačí spojit se jen s touto Boží přítomností, která nás vždy správně povede a vyřeší i naše problémy. Takže například, pokud žijeme v pocitu nedostatku, pak naší největší touhou je žít v blahobytu. Pokud jsme nemocní, naší touhou je být zdraví. Zdraví i blahobyt je tedy naší spásou. Když se ztratíme v lese, je naší spásou najít cestu ven, umíráme-li žízní, naší spásou je voda. Proto i každá lidská bytost žijící na této planetě, která se dokáže spojit s Boží přítomností v sobě, je tudíž sama sobě spásou. Žádný Gurů, ani modlitby v jakémkoliv náboženství, uctívající své Bohy někde venku, nás nezachrání! Pokud tedy dopřáváme své mysli spíše pocity strachu, nezdaru, zášti, zlosti, depresím, či negativním vizím, pak nás spaluje náš vlastní oheň uvnitř, který jsme vytvořili svou myslí. Chceme-li ho uhasit, musíme dopřát své mysli uvolnění, klid, soustředění se na vše pozitivní a to také tak cítit i prožívat. Pokud je tam hluboko zakořeněna NEVÍRA, jak potom můžeme očekávat, že se něco změní, pokud nevěříme, že je to možné? Každý lékař vám dnes potvrdí, že příčinou vysokého krevního tlaku, vředů, artritidy či rakoviny, jsou právě tyto negativní emoce! Nahromaděná nenávist dokáže spustit celou řetězovou reakci zdravotních problémů, které nás dokážou nejen ochromit, ale i úplně zničit. Proto si do své mysli uložte nový program, který jasně říká:
„Jsem pravdivý, čestný, zdravý, spravedlivý, čistý, cokoli je hodné mé lásky, neboť já jsem ta Boží síla, která řídí všechny mé myšlenky pozitivním směrem.“
Kdykoliv od teď pomyslíte na nedostatek (pochopení, lásky, peněz, zdraví…), pomyslete nejprve ve své mysli v představách, jak vás hojnost ve všech směrech času, prostoru, i dimenzích obklopuje a hřeje vás u srdce, prosvěcuje vaši duši a vy máte krásný pocit blaha. Jste dokonalá lidská Boží bytost, která řídí vědomě své kroky plné radosti, lásky, štěstí, atd. Doplňte si tam sami, co právě chcete ve svém životě vidět, cítit i prožívat, abyste se skutečně šťastnými stali. Vše ovládá a řídí vaše mysl, vše vychází z hlavy a naše pozitivní představy a vizualizace, jsou klíčem k úspěchu. Ať vás toto vědění a poznání provází na vaší cestě životem a pokud se vám dnešní příspěvek líbil, sdílejte ho s ostatními, neboť každý má právo na lepší život.
S láskou a úctou Váš osobní trenér Radovan