pondělí 25. ledna 2016

KDO MÁ VĚTŠÍ VLIV?

Autorita, nebo energie lásky?
Často se ve svém životě střetávám s těmito vzájemnými protiklady a každý kdo je zastává má svoji pravdu. Proto bych se dnes rád zaměřil na toto téma z praktického hlediska a na vás je, abyste se sami rozhodli, která z cest bude pro vás a vaše děti přijatelnější. Autority vnímáme všude kolem sebe, neboť jsme po staletí vedeni k tomu, že potřebujeme někoho, kdo nás povede. Je tedy pak úplně jedno, zda to bude prezident, vláda, politici, ředitel podniku, vedoucí oddělení, učitel,  či rodič. Už i malí kluci si hledají v partě někoho silnějšího, kdo určuje pravidla hry či boje a všichni kolem se mu podřizují. Co se ale stane, pokud se objeví někdo schopnější, silnější, vlivnější, z většími zkušenostmi? Pokud dojde k incidentu který je uměle vyvolán egem, pak útočí ať už slovně nebo fyzicky na jiného jen proto, aby si "vůdce" udržel svoji moc a vliv na ostatní. Pokud je však jeho vliv a moc potlačena, jeho ego se rázem zlomí a automaticky ustupuje do ústraní. Proto i v celé historii platilo pravidlo, které znělo v mnoha kulturách různě.