pátek 25. září 2015

ADHD u dětíMnoho rodičů se v poslední době shledává s problémy spojenými s odbornou diagnózou u svých dětí, které zní: „VAŠE DÍTĚ TRPÍ ADHD PORUCHOU“. Rodiče jsou velmi často zmatení a snaží se zjistit, co tato zkratka znamená a jak to jejich dítě vůbec mohlo „chytnout“. Mohu vás ujistit, že nic vaše dítě nechytlo a psychologický posudek, který si od vás vyžádala školka nebo škola, ještě neznamená, že se s tím nic nedá dělat. ADHD je zkratka anglického „Attention Deficit Hyperactivity Disorder“ – hyperkinetická porucha (HKP). Jde  hlavně o poruchu pozornosti s hyperaktivitou, spojenou nesoustředěností, nervozitou a neklidem.  Tento syndrom patří mezi neurovývojové poruchy. Tato porucha se projevuje již v raném dětství, nejvíce však v předškolním věku, kdy postihuje 4 –10 % dětí. V dospělosti pak přetrvává okolo 40–50 % případů a vyskytuje se u 4–5 % dospělých. Spíše než hyperaktivita se v tomto období objevují pocity vnitřního neklidu, převládá impulzivita a poruchy pozornosti.