pondělí 24. srpna 2015

REIKI - univerzální životní energieReiki je vesmírná energie, která dokáže léčit tělo a otevírat mysl. Zvyšuje schopnost těla k léčení sebe sama, pomáhá obnovovat životní energie, harmonizuje čakry  a odstraňuje energetické bloky.
Používáním Reiki se člověk spojuje s  prapůvodní silou, která nás stvořila. Je to léčivá síla, kterou se všichni můžeme naučit používat, přijímat i dávat. Je to všudypřítomná a vše prostupující energie, jejíž vibrace dokážou procházet prostorem, předměty i časem bez omezení. Energie Reiki je zcela bezpečná a neškodná, dokáže být prospěšná čemukoliv na této planetě, ať už půjde o lidi, zvířata, rostliny, přírodu, potraviny, věci či události na této krásné planetě. 

pátek 14. srpna 2015

Heptagram - hvězda lásky
Symbolika-symbolizuje jednotu sedmi světů a je považován za hvězdu lásky. Protože je složen z nebeské trojky a pozemské čtyřky. Je to také symbol člověka jako celku - (pozemská hlava a božská duše).
Význam Symbolu - Chrání před skrytým nebezpečím, harmonizuje lásku a přátelství, zvyšuje působení krásy a charisma.
Podobnou symboliku můžeme najít i v GEOMANTII, jež spadá do disciplíny esoterické, která se zabývá tajemnými místy a zkoumá různé aspekty různých lokalit. Ve slově GEOMAITIE slyšíme dvě slova: geo (dé) – země a mantie – věštění, tedy v podstatě „věštění ze země“. Jde o umění velice staré, které zná v nejrůznějších podobách spousta národů světa. Západoafričtí černoši ho nazývají „MEDŽI“, u starých Čínanů se tato technika jmenovala „FENG-ŠUI“. Ale nejen v Asii, nýbrž i v Evropě má nauka o místech zemské síly prastarou tradici.