pondělí 24. srpna 2015

REIKI - univerzální životní energieReiki je vesmírná energie, která dokáže léčit tělo a otevírat mysl. Zvyšuje schopnost těla k léčení sebe sama, pomáhá obnovovat životní energie, harmonizuje čakry  a odstraňuje energetické bloky.
Používáním Reiki se člověk spojuje s  prapůvodní silou, která nás stvořila. Je to léčivá síla, kterou se všichni můžeme naučit používat, přijímat i dávat. Je to všudypřítomná a vše prostupující energie, jejíž vibrace dokážou procházet prostorem, předměty i časem bez omezení. Energie Reiki je zcela bezpečná a neškodná, dokáže být prospěšná čemukoliv na této planetě, ať už půjde o lidi, zvířata, rostliny, přírodu, potraviny, věci či události na této krásné planetě. 

            Reiki bylo pro mnohé z nás odrazovým můstkem na cestě poznání. Bylo postupně zapracováno do spousty dalších učení. V minulosti dokázal léčit přiložením rukou třeba Ježíš či Budhha, dnes už je všeobecně známo, že tuto schopnost máme všichni, pokud se vědomě rozhodneme s  energií pracovat a dovolíme si ji nejen přijímat, ale i dávat. Reiki nepomáhá jen od fyzické bolesti, ale dokáže obnovit i rovnováhu a harmonii na emocionální, duševní i duchovní úrovni tak, aby byly přirozené funkce znovu obnoveny.
            Nečekejte, že reiky vyřeší vaše problémy, ale pomůže vám najít řešení a změní vaše žebříčky hodnot. Nejúžasnější na tom je, že tento zdroj energie je nevyčerpatelný a čím víc s energií pracujete, tím víc jí dostáváte. Stáváte se pak zářičem pro své nejbližší okolí a otevírají se před vámi nečekané možnosti.

REI  - znamená duch nebo duše, vesmírná životadárná energie
KI  - znamená nejvyšší rozum, řídící duchovní energie, vesmír, Universum
Reiki - označuje životní energii, která prostřednictvím  rukou proudí tam, kde je jí nejvíce potřeba.
V sanskrtu je výraz Reiki totožný s pojmem láska, jež je nejmocnější, základní vibrací energií v celém vesmíru.

Tradiční terapie REIKI probíhají třemi možnými způsoby:
v  Přikládáním rukou na bolestivé či nemocné části těla.
v  Bezdotykovým přikládáním rukou pár centimetrů nad tělem.
v  Posíláním energie na dálku.
             Reiki objevil a současně se stal i jeho zakladatelem Dr. Mikao Usui, japonec( nar.1865) , který se na své cestě poznání stal buddhistou. Během svého života cvičil Tendai buddhismus a studoval japonská bojová umění. Je o něm také známo, že studoval historii, medicínu, a duchovní praxe z jiných kultur, včetně křesťanství.
Když Dr. Mikao Usui nevěděl kudy dál, odešel meditovat na svatou horu Kurijama, 21 dní strávil o půstu a tiché meditaci. Na obloze zahlédl světlo, které směřovalo přímo k němu. Ze světla se mu zjevily symboly, které se mu ihned vryly do podvědomí. Když se pak probral ze svého tranzu, odebral se zpět do kláštera, ale cestou zakopl a zranil si palec na noze. Jakmile se při silných pocitech bolesti dotkl palce rukou, rána se začala okamžitě hojit a bolest velmi rychle ustupovala. Po chvíli přestalo i krvácení a on pochopil, že konečně našel svoji odpověď na otázky, které chtěl znát. Tou odpovědí bylo REIKI, které mu pomohlo najít sebe sama.
            Reiky bylo dlouhou dobu předáváno jen v klášterních zdech. Koncem minulého století však bylo toto učení otevřeno všem, kteří se chtějí vydat na cestu duchovního prozření, protože uzrál čas k rozvoji lidstva a uzdravování celé planety.

Zásady REIKI:
\  Dnes v sobě utiším všechnu zlobu a nenávist.
\  Dnes zapomenu na všechna trápení.
\  Dnes se všechny mé obavy rozplývají jako pěna.
\  Dnes si připomenu, kolik milosti se mi dostalo.
\  Dnes budu vděčný za vše, co se ke mně dostalo.
\  Dnes budu laskavý ke všem lidským bytostem.

S láskou a úctou mistr REIKI Hanka Naušová,
ve spolupráci s Radovanem  a týmem ŠR.
P.S.: Pokud chcete Hance položit jakékoliv dotazy, nebo potřebujete s něčím pomoci, napište  na náš email: info@jaknadeti.cz a připište do poznámky – pro Hanku. Je možné se individuálně domluvit i na Numerologickém rozboru osobnosti či Regresi. Krásný den všem.       
                                           

    

    \       

    Žádné komentáře: