neděle 19. dubna 2015

JAK NA TRVALÉ ZDRAVÍ DÍKY PŮSTU?Nejlepší způsob je o přijmutí vlastní zodpovědnosti. Pokud se podíváme na přírodu, tak v té se zvířata pohybující svobodně ve svém přirozeném prostředí. Díky tomu také prožijí celý jim přírodou stanovený život. Za to u nás u lidí je to tak, že sotva dosáhneme na polovičku svého biologického věku, v důsledku zvrácené výživy. Díky tomu, že my lidé jsme se od přírody na hony vzdálili, dostali jsme se do vlastní pasti, kdy se neustále přejídáme a jíme nezdravě. V celé naší historii planety se staří mudrcové, filozofové, učitelé, mystici a další postili. Mezi nejvýznamnější patřil Kristus, Budha, Gándhi, dokonce i Pythagoras a mnoho jiných vynikajících postav světových dějin. Ti všichni vyžadovali od svých žáků, aby se postili dříve, než byli zasvěceni do svého učení, neboť poznali blahodárné účinky těchto půstů na tělo i ducha. 

Oni věděli a znali, že po půstu se paměť vyjasňuje, mozek začne pracovat rychleji, problémy se řeší jakoby sami a tělo mládne. Věděli, že dokud se budou živit potravinami rostlinného původu, jejich krev i vnitřní prostředí bude alkalické, tedy zásadité povahy. Naproti tomu dnešní moderní člověk, žijící v tzv. civilizované společnosti se stal masožravcem a to způsobilo, že jeho krev i celé vnitřní prostředí má kyselou povahu. Toto kyselé prostředí je ještě více překyselováno tolik oblíbenými sladkými dezerty, dorty, bonbony, vražednými kombinacemi obložených chlebíčků a dalšími výdobytky moderní doby, které si člověk rovněž velmi oblíbil. 

Díky této tzv. „NORMÁLNÍ“ stravě jde z 98% o kyselinotvorné prostředí, která způsobuje obrovské zdravotní problémy právě v dnešním civilizovaném světě. Co je ale paradox, že toto naše vnitřní prostředí by mělo být z 80% zásadotvorné, proto je nutné hovořit v prvé řadě o civilizačních chorobách, které si v těle sami pěstujeme jako nějaký plevel. Jde ovšem o různé jedy a toxiny, kterými si zamořujeme celé své tělo. Tolik energie a reklam se investuje proti kouření a tak málo na naše stravovací návyky. Přesto, že jejich dopad na naše zdraví je mnohonásobně vyšší, než kouření, tyto informace úplně chybí! Každý lékař na plicní klinice vám může potvrdit, že z 5 hospitalizovaných s příznaky rakoviny čtyři z nich nikdy nekouřili!

Veškerý nárůst civilizačních nemocí, které jsou v posledních letech zaznamenávány, mají jedno společné.  Srdečních choroby, rakovina, osteoporóza, onemocnění kloubů, nebo ledvinových kamenů je způsobeno hlavně přebytkem bílkovin z potravin živočišného původu. Díky tomu vzniká v těle člověka pro organismus velmi toxický amoniak a kyselina močová. Krystalky kyseliny močové se ukládají v kloubech, které postupem času způsobují velké bolesti vedoucí k trvalým revmatickým nemocem. Bílkoviny v masité stravě navíc obsahují velké množství cholesterolu, který je původcem arterosklerózy a jejich následků, jako je např. mozková mrtvice, infarkt, žlučníkové choroby, revmatismus, slabomyslnost a další. Navíc každá potravina se rozkládá v těle jinak dlouho. Zbytky nezpracované potravy v těle zahnívají a ukládají se v tlustém střevě. Ty pak v těle vytváří toxiny, které se do celého těla dostávají krevním oběhem, které pomalu ale jistě zamořují. Nastupuje postupná otrava celého vnitřního organismu, která má za následek zvýšený výskyt rakovinotvorného bujení, obezitu a další.

Pokud se tedy máme možnost poučit z moudrosti i chyb minulosti, měli bychom svoji pozornost zaměřit na přirozenou zásadotvornou stravu, do které patří všechny druhy ovoce a zeleniny. Obilniny jsou sice kyselinotvorné, ale v kombinaci s olejnatými jádry a luštěninami obsahují hodnotné bílkoviny, řadu vitamínů, enzymů, minerálních látek a nenasycených mastných kyselin, které dokážou zabránit dnešním moderním civilizačním chorobám, v jejich další expanzi. Nejbohatším zdrojem enzymů jsou vyklíčená zrnka obilí.

Díky převzatým návykům jsme se naučili jíst 3x i vícekrát denně, i když zrovna nemáme hlad. Tento zlozvyk pak vede v prvé řadě k přetěžování a roztahování žaludku, v další fázi obezitě a v neposlední řadě díky neznalosti tyto návyky předáváme dál svým dětem, které pak trpí stejně se stejnými zdravotními problémy. A jak my si tyto problémy pak vysvětlujeme?
  •  „To my máme v rodině už po generace“.
  •   „To jsou dědičné choroby“.
  •    „Musíme si nechat udělat genetický test“.
  •     „To se vyléčit nedá, musíme se s tím smířit“.
  •     „Doktoři nám stejně nepomůžou“.
  •    „Nechám si u lékaře napsat nějaké prášky nebo dietu a je to“.
  •  „Člověk si má užívat, dokud je mladý a do hrobu má jít tělo zhuntované, aby nemohl nikdo použít mé orgány".

I s takovýmito názory jsem se ve svém životě setkal a věřte nebo ne, bylo mi z toho smutno. Každý k tomu také přistopuje velmi odlišně, proto jsem přesvědčený, že jsou lidi líní a pracovití. Ti líní spoléhají na lékařskou pomoc, ti pracovití hlavně na sebe. Každý, kdo se cítí byť jen trošku nepříjemně ve svém těle, má omezenou pohyblivost, ztrácí mrštnost, ohebnost, je rychle zadýchaný, potí se apod., měl by se na chvíli zastavit a popřemýšlet o svých stravovacích návycích. Nemusí si nic vyčítat, protože tyto návyky opět převzal od generace před sebou a ta zas od té předchozí. Zbytek dohnalo školství, systém a média. Není proto zapotřebí hledat viníka, nebo vše házet na společnost. Vše, pro co jsme se rozhodli i to, co do sebe přijímáme či nikoliv, je pouze naše svobodná vůle. Pouze my tomu slepě věříme a tak také činíme. (Pokud ovšem vědomě nutíme někoho, aby jedl něco, co nechce, nebo se mu pro jeho jiný směr stravování dokonce posmíval, je to špatně. To je velmi krátkozraké a hloupé.) Ono je to tak, že pokud má někdo omezenou pohyblivost, nebo trpí bolestmi kloubů, bolí ho u srdce, na prsou, často trpí bolestmi zad, hlavy, žlučníku aj., nesouvisí to ani s genetikou, ani s věkem, ale jde o přirozený proces spojený důsledkem intoxikace organismu, díky našim stravovacím návykům a přetěžováním organismu. Proto je nutné začít nejprve u sebe. Pokud tedy dětem rádi říkáme: „Musíš jíst maso, abys byl silný“….těžko pak budeme hledat argumenty na jejich otázky, typu: „A proč je tedy slon silný a kůň rychlý, když nejí maso?“

Jedním z hlavních možných a účinných řešení je vnitřní očista organismu spojená s pravidelnými půsty a výplachem žaludku. Pokud si dokážeme udělat očistu těla svého zevnějšku díky sprchování, dokážeme si udělat i očistu vnitřních orgánů. Navíc díky pravidelným půstům, které můžeme zavést jednou až dvakrát do měsíce, dovolíme i svým vnitřním orgánům si odpočinout od neustálého zpracovávání potravy. Díky tomu tak udržíme náš organismus mnohem vitálnější, zdravější a dokonce ho tak i omladíme. Proto stačí začít praktikovat ve svém životě 3 základní pilíře, které se naučíme dodržovat.   
  •      Jak nebýt často nemocný, je začít být zdravější.
  •      Jak si nezkracovat život, je prodloužit si ho.
  •      Jak uzdravovat své vnitřní orgány těla, začít je čistit i zevnitř.
Proto i psi pravidelně žvýkají obyčejnou trávu, neboť si tím čistí svůj zažívací trakt a díky této očistě pak vylučují žaludeční šťávy. Nikdo je to neučil a přesto to dělají  automaticky, neboť jsou tak přirozeně nastaveny od přírody. My tuto schopnost ztratili. Každý z nás má svůj život ve svých rukou a každý je za svůj život také zodpovědný. Je to jen otázkou volby, jaký život chceme žít. 
P.S.: Je ovšem zarážející, kolik lidí tyto fakta podceňují do té doby, než přijde závažná nemoc a pak jsou ochotny dát cokoliv, třeba i celý svůj majetek, jen aby je někdo v poslední chvíli zachránil. Zažil jsem i případy, kdy lidé na začátku odmítali na sobě pracovat a když přišla smrtelná nemoc, byli ochotni úplně neznámému "léčiteli" zaplatit klidně čtvrt milionu, jen aby jim ortel smrti alespoň oddálil. Nenechte to dojít tak daleko a myslete na zdraví své i zdraví svých nejbližších už dnes!

S láskou a úctou Váš osobní trenér Radovan

sobota 4. dubna 2015

Jak odstranit astma, alergii, rýmu a další?Pokud se týká tento námět i Vás nebo vašich dětí, potom si přečtěte tento článek až do konce….
Každý případ astmatu, různé alergie, slzavých očí, nebo časté rýmy představuje syndrom, který můžeme klidně nazvat pláčem duše!!! Každé alergické reakci vždy předchází nějaký spouštěč, který tento zdravotní problém vyvolá. Jde ryze o emocionální problém spojený s něčím, s čím si naše nebo dětská dušička nedokáže poradit. Když máte Vy, nebo vaše dítě alergickou reakci, kdy oči zčervenají, někdy mohou i slzet, špatně se vám dýchá a teče  z nosu, je to jako kdybyste plakali.
Mnoho speciálně zaměřených výzkumů, kterých se lidé dobrovolně účastnili dnes potvrzují, že si tyto lidé prošli traumatickými událostmi, které způsobily tyto alergické reakce – pláč duše. Na vědomé úrovni tito lidé, ale hlavně děti pláč potlačili, nebo k tomu byli okolím dokonce donuceni. Jak? Jednoduše. Kolikrát jsem slyšel za svůj život, jak nějaký tatínek nebo maminka říká svému malému synovi: „To si chlap, že zase řveš? Ihned přestaň bulet, nebo se ti budou ostatní smát“! Ženy se naopak tento pláč naučili shovávat a maskovat, kdy se například vypláčí doma do polštáře a pak navenek působí jako spokojené či sebejisté ženy. Je to ale jen maska. Takovým to přístupem ovšem dochází v prvé řadě k emocionálnímu problému na úrovni uvědomováním si, kdy slzy přetrvávají a pláč pak vytváří změnu citlivosti na alergeny. Stejně jako když jsme se my lidé naučili potlačovat své negativní myšlenky, které by se později projevili negativními emocemi, je nutné si uvědomit, že ty ale pocházejí hlavně z přijetí těchto myšlenek.