úterý 20. ledna 2015

„ZDRAVÉ RYBY“, aneb norský losos z chovných farem - 1. díl
Vzhledem k tomu, že se neustále všichni snažíme jíst zdravé produkty, dostalo se ke mně přes známé opět zajímavé téma, kterým jsou tzv. "zdravé ryby", kterých jíme opravdu velmi málo. Ryby náš organismus velmi potřebuje a zejména pak náš mozek pro jeho správné fungování a vývoj. Pokud si ale odpustíme mražené ryby, do kterých nevidíme, stejně jako do jiných zmražených potravin a masa, měli bychom také vědět něco o čerstvých rybách, které se dováží. Neboť se ke mně dostalo pár zajímavých informací, které podporují nákupy a konzumace lososa, o kterých se píše v mnoha časopisech stále častěji a jejichž konzumaci doporučují u každého článku i lékaři a další odborníci, vč. dalších preparátů, které se z nich vyrábí, opět se začal ptát, kdo a proč investuje tolik prostředků na jejich propagaci. Informace, ke kterým jsem se postupem času dopátral nejen já, ale i mnoho dalších skvělých lidí, hledající rovněž pravdu jsou natolik zarážející, že jsem nakonec musel celé toto téma rozdělit do tří dílů, jak závažná jsou. Na konci 3. dílu si pak sami uděláte obrázek o tom, jaké lososy a hlavně z jaké země si je můžete dovolit kupovat, abyste se postupem času nedočkali neviditelných, ale o to nebezpečnějších vedlejších účinků.

Obdivuhodné růstové možnosti

Losos obecný dorůstá obvykle 70 až 90 cm, ale byli pozorování i jedinci, kteří dosahovali délky 150 cm u samce a 120 cm u samice. Většinou se dožívá 13 let. V prvním roce života losos dosahuje délky přibližně 50 cm, v následujícím roce 70 až 90 cm, ve třetím roce života již 90 až 105 cm. Průměrná hmotnost ve třetím roce života se pohybuje okolo 8 až 13 kg s maximální zaznamenanou hmotností samce 46,8 kg. Velikost lososa je značně závislá na populaci, ve které se narodil a může být značně rozmanitá. V každé populaci se současně nacházejí i morfologicky odlišní zakrnělí samci, kteří nepodnikají migrační cestu do moře. Tito jedinci se dříve považovali za samostatný druh, ale moderní genetické testy tyto domněnky vyvrátily.

Jak to všechno začalo?

Počátky chovu lososa obecného sahají do 19. století, kdy byly ve Spojeném království zavedeny postupy chovu v líhni. Tehdy bylo cílem chovat nedospělé jedince k vysazení do řek pro sportovní rybolov. V roce 1960 však v Norsku první mořské farmy umístily do fjordů plovoucí klece, aby mohly prodávat dospělé lososy. A byly úspěšné. Chov se tedy rozvinul nejprve v Evropě, poté ve všech mírných mořích na obou polokoulích díky linii kříženců, jež vznikli z kříženého oplodnění norské linie různými místními liniemi. Kvůli rychlému nárůstu produkce vznikly na konci devadesátých let dvacátého století problémy s nasycením trhu. V důsledku této krize došlo k významné restrukturalizaci tohoto odvětví.

Farmy šíří nebezpečné nemoci

Tisíce lososů unikají každý rok v Norsku z chovných farem a ohrožují volně žijící ryby, na něž přenášejí parazity. Zvyšující se počet unikajících lososů znepokojuje stále více jejich chovatele, úřady i ochránce životního prostředí. V roce 2006 uniklo oky pletiva na chovných farmách 790 000 lososů a pstruhů, a v předcházejícím roce to bylo „jen“ 722 000. Lososi (norsky laks), je třeba neustále hlídat za pomoci sofistikovaných podmořských kamer. Klece uložené v hloubce 35 metrů kontrolují neustále potápěči, kteří vyhledávají i ty nejmenší díry v pletivu a spravují je. Jen za rok 2009 a 2010 zemřelo z důvodu nedodržování bezpečnostních opatření, již přes 100 potápěčů složených převážně z místních rybářů, kteří díky spol. MARINE HARVES přišli o práci. Ti pak museli vzít za vděk pracovat pro tuto společnost a až do 35m hloubek se musejí potápět pouze se zahradní hadicí v ústech a to za jakéhokoliv počasí! Lososi přenášejí parazity, kteří ohrožují celý mořský ekosystém vč. svých výkalů. Největší nebezpečí představují mořské vši, Lepeophtheirus salmonis. Tyto vši jsou globálně se vyskytujícím parazitem, který napadá kromě lososů i dalších 70 druhů ryb. V Norsku jsou černou můrou rybolovného průmyslu, který se na žebříčku vývozu přírodních zdrojů řadí hned za ropný a plynárenský průmysl. Počkejte si ještě na další dva díly. Bude toho víc.
S láskou a úctou váš osobní trenér Radovan a tým ŠR.
P.S.: U dalšího dílu nashledanou a hodně štěstí v životě na cestě poznání.
Žádné komentáře: