pátek 28. března 2014

DĚTIOLOGIE ?!DĚTIOLOGIE ©!?
Kolik slov vlastně s koncovkou, která v klasické řečtině - logie-λογία,  znamená "nauku o", "znalost o". A kdo z vás už slyšel NAUKU O DĚTECH, NEBO ZNALOST O DĚTECH? Veškeré vědní obory znají pouze psychologii a speciální pedagogiku, zabývající se dětskou psychikou, „tzv. vadami“ a dětskou osobností jako takovou. Přitom jde o základní porozumění života našich dětí. Jak jsem se tedy k tomuto slovu dostal? Malý 11letý kluk, který ještě nezná mnoho slov s touto koncovkou, mi k němu přivedl. Jsem o to šťastnější, že mi ho řekl můj vlastní syn. Jak se k němu dostal a jak ho to vůbec napadlo, ptáte se?

Jednoduše. Díky tomu, že spolu dost často hovoříme otevřeně o pocitech, zážitcích, jeho vnímání a vším, co ho obklopuje a ovlivňuje. Proto se mi také jednoho dne zeptal: „Tatí, tebe mají děti rády, protože studuješ tu „Dětiologii“ po svém a rozumíš jim, viď“?
To byla otázka, která mě naprosto dostala. Uvědomil jsem si, že dětské receptory mozkového vnímání jsou mnohem citlivější, než si vůbec dokážeme představit. Od dětí se naučil, jak velmi mi pomáhají chápat svět, který nás obklopuje a díky němu všemu i lépe rozumět. Díky tomu mám mnoho inspirace na psaní tak rozsáhlých témat, i kreativních nápadů pro rozvoj, tvořivost a přirozené učení. Mnoho článků také vzniklo na základě těchto a podobných zkušeností, pozorováním a vnímáním všech dětí, s kterými jsem kdy přišel do kontaktu vč. jejich rodičů. 

Jen díky nim mohu vnímat jejich svět takový, jaký ho znají pouze oni a kterému je třeba správně porozumět. Oni nepotřebují mnoho, jak se mnozí domnívají. Potřebují hlavně naši pozornost, porozumění, naslouchání, vnímavost, přátelství i lásku. Vůbec není zapotřebí, abychom byli na děti hrubý, neustále k nim přistupovali jako autoritářští bohové, naše potřeby a výroky byli nad zákon, neustále rozhodovali za ně, řídili je díky rozkazům nebo zákazům, něčím je upláceli apod. Nic z toho děti nepotřebují!
A pokud nemá být pozdě, pojďme to vnímat společně. Než se ale společně seznámíme s touto „NAUKOU O DĚTECH“ , nebo chcete-li „ZNALOSTMI O DĚTECH“, (DĚTIOLOGIÍ), trošku se podíváme na ostatní slovíčka, jejichž zaměření jsou různá, přesto mají všechny společnou koncovku „LOGIE“. K čemu je to dobré? Děti milují vše, s čím se mohou seznámit, co jim dokáže otevírat další nepoznané obzory a tyto názvy s nimi můžete společně projít. Na názorných příkladech pak vyprávět, k čemu taková zaměření vůbec slouží a proč se jmenují, tak jak se jmenují. A pokud na to nemáte čas, nevěšte hlavu. Ke všemu se společně dostaneme a nakonec zjistíte, že mnoho z níže uvedených vědních oborů jste nejen poznali, ale vyzkoušíte si některé z nich i v praxi.
„Etiologie“


„Ichtiologie“

"Tribologie"

„Speleologie“

„Psychologie“
„Biologie“
„Limnologie“

„Paleontologie“

„Anthropologie“

„Zoologie“

„Typologie“

„Seismologie“
„Kineziologie“


„Patologie“

„Grafologie“

„Etymologie“

….. a jistě by se našlo ještě mnoho dalších vědních oborů, které jsem zde nezmínil. Mnohé z nich ale dokážou vnímat už malé děti a to velmi intenzivně. Je zajímavé, že čím menší děti se s podobnými obory seznámí na praktických ukázkách, kdykoliv je v budoucnu potřebují, dokážou je velice snadno tahat, jak se lidově říká …… z rukávu. Velmi tomu napomáhá kognitivní vnímání, které je pro dětský přirozený vývoj ten nejdůležitější.


Kognitivní věda (z latinského cognoscere = poznávat) – proto jde v našem životě v prvé řadě o cestu poznání), která se zabývá interdisciplinárním (tedy mezi oborovým) výzkumem mysli a jejích procesů. Zahrnuje disciplíny jako je psychologie, umělá inteligence, lingvistika, neurověda, antropologie a filozofie. Kognitivní věda se zaměřuje hlavně na mysl, její strukturu a operace, a to na podobné úrovni, jako dnes pracují špičkové počítače.
 
Přesto náš mozek stále patří mezi nejdokonalejší počítačové programy na světě a stále nám neodhalil veškeré své schopnosti, které v sobě skrývá.  Toto poznání se soustředí  zejména na: myšlení, inteligenci, paměť, vnímání, pozornost, jazyk, vědomí a v neposlední řadě podvědomí, které ovládá v našem životě vše. Metody zkoumání jsou rozmanité a specifické pro dané disciplíny. Patří mezi ně např. psychologické experimenty a výpočetní modelování. Za dominantní jednotící prvek lze považovat komputačně-reprezentační pohled na mysl. Někteří autoři dávají kvůli rozmanitosti disciplín přednost formě množného čísla a mluví o kognitivních vědách.
Zdroj: (odborné výrazy a popisy o kognitivních vědách viz.: wikipedia.com + wikimedia.org)


Tolik o kognitivních vědách z odborného pohledu a jejich vlivu na člověka. Když teď tyto funkce převedu do názorného příkladu, tak co myslíte, že se stane, když vezmete dítě např. do ZOO a ono před sebou uvidí několik obrazů vztahujících se ke zvířatům.


Příklad:
  1. Vidí opičku, jak volně běhá po laně nad hlavami návštěvníků sem a tam
  2. Vidí jídlo určené pro tučňáky a může je s ním samo nakrmit.
  3. Vidí hada, jak polyká živou bílou myš. 
  4. Vidí ledního medvěda, jak si to plave v jezírku sem a tam. 
  5. Vidí a slyší papouška, jak srandovně zdraví návštěvníky ZOO. 
  6. Vidí lidi, jak házejí odpadky po zemi a zbytky jídla zvířatům přes ohrady. 
  7. Vidí spoustu zvířátek kolem sebe, ale všechny jsou v zajetí.

Je to jen výseč několika variant vnímání dětskými smysly, ale i těmi našimi. Ovšem každé malé dítě bude vnímat něco jiného, protože každé je i jinak citlivé. Vše totiž dále ovlivňuje jeho vnímání, prostředí, ve kterém žije, to jak je k němu přistupováno, jak je vedeno, jak učeno, jak motivováno, jak je s ním zacházeno atd.

Vezměte vaše děti v dohledné době do ZOO a jen je pozorujte. Pokud se u čehokoliv zastaví, ptejte se. Pokud bude chtít nakrmit zvířátka, domluvte se s chovateli. Nechte vaše dítě do sebe nasát veškeré vjemy, které ho budou obklopovat. Doma pak vezměte papír a pastelky, a požádejte dítě, ať vám namaluje to, co ho nejvíce oslovilo. Tím je myšleno (zaujalo, nebo naopak vadilo), ale neraďte, nenapovídejte, nepomáhejte mu. Nechte dítě tvořit od začátku do konce samostatně. I volené barvy hrají velkou roli. V obrázku pak najdete nejen jeden ze zážitků, které se mu uchovalo v paměti, ale hluboce vstoupilo do jeho podvědomí z nějakého důvodu. Tam najdete i výsledek jeho vnímání na okolní svět. To, jak ho vnímá pouze vaše dítě. Nikdo jiný. Obrázky si nechte od vašich dětí podepsat, (nebo jim s podpisem pomozte, pokud ještě neumí psát), pak je naskenujte a pošlete v příloze na email: info@jaknadeti.com

Jsem velice zvědavý na ty úžasné výtvory, které dokážou děti tvořit bez ohledu na věk. Pak vám k jednotlivým výtvorům mohu připravit i komentář zaměřený na KBT a vnímání vašeho dítěte. Předem prosím rodiče, aby zasláním obrázků na email současně udělili souhlas se zveřejněním na FB/Šťastná rodina. Přeji vám všem hodně štěstí na cestě poznání a těším se na vaši zpětnou vazbu.                                                S láskou a úctou váš trenér Radovan
„Nikdy nedopusť, aby pramen tvého myšlení vyschnul“.