středa 4. června 2014

Hledání smyslu života

Při různých zamyšleních, kterými lidé prochází ve svém životě, se každý z nás jednoho dne zastaví, a začne o něm velmi intenzivně přemýšlet. Pak nasává základní otázka:
CO JE SMYSLEM MÉHO ŽIVOTA?

Mnoho z nás už přišlo na to, že i když žijeme ve velmi rozvojovém a moderním světě, to základní nám přitom uniká. A to je naše nasycenost smyslem. Naše srdce jsou vyprahlá a hledají skutečný smysl svého života. Najednou si uvědomíme, že ho nenalezneme ani v pohodlí, kterým jsme se všichni obklopili, stejně tak v technických vymoženostech, ani v penězích, sexu, ani ničím dalším, čím je naše společnost doslova přesycena. Lidé na celé planetě se pomalu ale jistě probouzejí a začínají si jednoduchost našich životů a vyprahlost svých srdcí uvědomovat. 

Stále více se soustředí na vyšší hodnoty, než jsou hmotné statky, mnohem intenzivněji vnímají své vnitřní duchovní či spirituální hodnoty, které otvírají jejich srdce. To co jen trošku zavání smyslem toho, proč jsme tady, je najednou nesmírně žádoucí a možná právě proto lidé hledají tuto dávno zapomenutou cestu, o které mayské, indiánské, tibetské, čínské či indické kultury věděli. Je to velmi povznášející pocit, když si člověk žijící na této krásné planetě známé jako Matka Země, uvědomí svoji skutečnou hodnotu. Začínáme pomalu, ale jistě dávat přednost tomu, co nám dává smysl, než před tím, co nás uspokojuje. Toto prozření, nebo chcete-li probuzení, nám otevírá oči.

Další složkou je hlubší poznání našeho vědomí a podvědomí. Naše lidská duše prakticky prochází evolucí, vývojem, kdy díky naší cestě dochází k transformaci duše, a tím vlastně pomáháme celému svému vědomí se transformovat. Každý z nás je zodpovědný za své semínko vědomí. Za složku toho, co do něj vložíme. Z toho plyne, že čím lepší věci do svého vědomí budeme vkládat, tím lepší život také budeme mít.  Tím dojde i k naplnění transformace naší duše dojít tzv. ke světlu. A to je ta síla, ta energie, která se probouzí a přitahuje čím dál více lidí.
Kolik už jsme toho slyšeli o Mayském kalendáři a přesto ho ani mnoho významných odborníků světa nedokázalo pochopit. Kdo ho opravdu chápe, je pár vyvolených a následovníků mayské civilizace. Ti totiž jako jediní mohou tvrdit, že poukazuje na existenci vyšší inteligence, která vede celou naši planetu i lidstvo. To znamená, že život má vyšší smysl. Každý, kdo se na to naladí, tak v jeho životě se vyšší smysl také projeví. 

Abychom dokázali správně tyto vyšší dimenze chápat, uvědomili si, že i celý vesmír funguje v určitých cyklech, stejně tak jako naše tělo, je nutné pochopit základní podstatu našeho bytí a to je naše pravé „JÁ“. Nejvyšší a nejúžasnější moc, kterou toto „JÁ“ má, je moc myslet. Avšak jen málo lidí ví, jak myslet konstruktivně a správně. Proto také do svého života dostávají velmi chabé výsledky. Většina lidí udržuje ve své mysli sobecké cíle,  což je důsledek dětinského mentálu. Jakmile ale náš mentál dozraje, pochopí, že z každé sobecké myšlenky vzejde jen prohra. 

Tato vložená energie do našeho „JÁ“ musí být prospěšná všem. Pokud ne, tak jakýkoliv pokus o zneužití slabosti, nevědomosti, nebo potřeby druhého, se nevyhnutelně obrátí proti nám.  Je to proto, že každý z nás je součástí celku. Jsme jen jednou kapkou v moři! Proto jedinec nedokáže vyvinout takovou energii, jako celek, který spolupracuje.  Pokud dokážeme dodržovat základní principy za takových podmínek, kdy budou naše cíle konstruktivní a v harmonii, dočkáme se i tvůrčího principu, který skýtá „Nekonečno“. 

Psychologie je dnes už tak daleko, že nám dokáže přesně vysvětlit i to, že když něco začneme a nedokončíme to, nebo uděláme nějaké správné rozhodnutí, které pak nedodržíme, vytváříme si tak vědomě vlastní neúspěch. Naprostý neúspěch je pak naší hanbou. Pokud tedy nejsme vědomě přesvědčeni, že dokážeme své rozhodnutí dotáhnout do konce, navzdory všemu, co se nám postaví do cesty, dotáhneme to až do konce. Nenechme nikoho a nic, aby zasáhl v náš neprospěch, neboť naše pravé „JÁ“ to určilo. Rozhodnete-li se tedy něco ve svém životě udělat nebo změnit, udělejte to! Jakmile zvládnete kontrolovat sami sebe, najdete i svůj „vnitřní svět“, který je pod kontrolou pravého „JÁ“, vaší energií. Nejde tu už o žádný specifický údaj, normu, nebo dokonce teorii, aby se potvrdila něčí myšlenka. Je to fakt, který byl v naší historii přijat těmi nejlepšími náboženskými i vědeckými mysliteli. 

Spencer ERBERT řekl:
„Mezi všemi záhadami, kterými jsme obklopeni, nic není tak jisté jako to, že jsme neustále v přítomnosti nekonečné energie, z níž pocházejí všechny věci.“
Abbott LYMAN řekl:
„Bůh nepůsobí na člověka zvenčí, ale v člověku přímo sídlí“.
Nejedná se tu ovšem o žádný nový objev. O tomtéž jazyce hovoří také BIBLE, která používá stejně jasný a přesvědčivý:                                                              Nevíte, že jste chrámem živého boha?“
Právě tady sídlí tajemství té úžasné tvůrčí moci „vnitřního světa“. Tajemství ovládat se! To ale neznamená se něčeho zříkat. V sebezapření není úspěch. Jak můžeme něco dát, pokud jsme něco nedostali? Zrovna tak nemůžeme být ani užiteční, pokud nejsme vyzrálí, vnitřně silní. Nekonečný proud energie, která proudí všude kolem nás, i skrze nás není schopna omylu. Přejeme-li si být druhým užiteční na základě toho, kdo jsme a kým jsme, kým je naše „JÁ“, musíme mít moc a dokonce velkou moc. Ale abychom jí dostávali, musíme jí také dávat. Musíme prokazovat službu. Z toho pak plyne to nejzákladnější a nejjednodušší poučení, které říká: ČÍM VÍCE DÁVÁME, TÍM VÍCE DOSTÁVÁME.
Musíme se stát kanálem, skrze nějž Nekonečno projeví svou plnou sílu, svou činnost. Nekonečno neustále usiluje o to, aby se mohlo manifestovat a proto také hledá kanál, který by mu umožnil projevit co nejvyšší aktivitu. Která to je? Vykonat co nejvyšší blaho a prokázat co nejlepší službu lidstvu. Naše děti jednou dorostou, tak jako jsme dorostly my. A pokud jim máme skutečně něco předat, co mohou šířit a na čem pracovat dál, tak je to právě toto poznání. Proto jste asi tady a čtete naše články, které vám mají bez obalu ukázat skutečnou cestu člověka a jeho smysl tady na zemi.
S láskou a úctou Váš osobní trenér Radovan

Žádné komentáře: