sobota 18. července 2015

JADEIT - podle čínské filosofie a medicínySrdce je orgánem mužské povahy, v těle řídí krev a cévy. Srdce je ale zvlášť důležitým orgánem proto, že je vládcem všech orgánů, a toto postavení má díky výjimečné, duševní funkci.


V čínských knihách se srdce popisuje jako srdce z krve a masa, ale ještě jako srdce duševní. Tento orgán se podřizuje prvku ohně, a jak Číňané tak i my říkáme, že se srdce může rozpálit. Rozpálené srdce, může znamenat lásku, vášně nebo nadšení, ale také může, pokud je jeho vnitřní oheň příliš silný, vést k infarktu a jiným podobným nemocem. K tomuto typu nemoci bývají ovšem náchylnější muži. Jadeitu se připisují stejné vlastnosti jako srdci. Stejně jako perla, používá se vnitřně, i když toto použití jadeitu není v dnešní době tak běžné. Elixír z jadeitového prachu, namíchaného s vodou, se pil na dlouhověkost, dokonce nesmrtelnost, jelikož se věřilo, že je to kámen, který obnovuje život.

Tím, že je srdce vládcem všech orgánů, je univerzálnější než ostatní orgány a jeho funkce je dominantní - přesně tak je chápán i jadeit. Jadeitu si vážili konfuciáni, kteří zdůrazňovali důležitost principu jang, stejně tak jej respektovali Taoisti, kteří naopak vyzdvihovali důležitost principu jin. Všimněte si, že jadeit mohou nosit ženy jako muži, na rozdíl od perel, které na mužích vidíme velmi vzácně. Je pozoruhodné, že jsou jadeit a nefrit často považovány za totéž, v čínštině mají stejný znak  „JU“,  i když nejsou chemicky stejné. Další zajímavostí je, že je někdy jadeit chápán jako jangový kámen, a nefrit jako jingový. Jméno nefrit je odvozené z řeckého slova nephros, což znamená ledviny, protože se kdysi nefrit používal pro léčbu ledvin, stejně jako perla. 

Jadeit patřil a stále patří k velmi tvrdým kamenům, mnohem tvrdší, než železo. Přesto jej tzv. „primitivní kmeny“ dokázaly velice dokonale, s maximální precisností opracovávat. Je zajímavé, že na druhé straně světa v Mexiku a střední Americe si mayští králové a astékové rovněž brali Jadeit s sebou. Říká se, že se aztécký král smál, když se dozvěděl, že dobyvatelé hledají zlato.
Pro něj to byl ve srovnání s Jadeitem podřadný kov. Každá kultura má své poklady. My jsme bohužel v rozvojových zemích uvěřili pozlátkům civilizace, které jsme uvěřili, přesto, že nám až tak dobře neslouží. Některé kameny mají duchovní význam, zatímco jiné nás inspirují svou krásou. Mnoho z nich má ovšem pro člověka hlavně léčivou moc, spojenou s duchovní rovnováhou. Ale už od dávných časů je jejich vábení dvojsečné! Vždycky přitahovaly temné síly a ctižádostivce. O dalších, velmi významných a vzácných kamenech se můžete dozvědět v příštím článku, neboť jsou velmi úzce spjaty s naším zdravím a léčivou mocí. Náš život je cesta vědění a poznání…..

S láskou a úctou Váš osobní trenér Radovan a tým ŠR.

Žádné komentáře: