středa 9. prosince 2015

Lidské tělo, nemoci a síla myšlenkyZažili jste někdy pocit, že vaše tělo jakoby ztrácelo energii, sílu či radost ze života? Cítili jste se někdy vyčerpaní, úplně bez chuti žít, vaše pocity a myšlenky vás táhly jakoby dolů a začali jste mít strach z nemoci? Tak to vše je způsobeno kvalitou našich myšlenek a živených strachů v sobě, kterými tak navenek vše zhmotňujeme. A tak začíná bludný kruh, který je jen a jen naším vlastním scénářem, neboť jsme sami přistoupili na tuto hru. Zrcadlí nám přesně ty pocity, emoce, či hodnotící postoje, které v konečném důsledku vždy zhmotníme. To je zákon vesmíru, akce a reakce. Proto je tak nesmírně důležité, naučit se správně pracovat se svými myšlenkami, neboť jsou rychlejší než světlo a díky přepólování magnetických polí na zemi, ke kterým v poslední době dochází se velmi rychle naplňují v reálném životě. 
       Je nutné mít pod kontrolou každou naše emotivní hodnocení, odsuzování druhých i každou negativní myšlenku, která by se mohla obrátit proti nám. Proto myšlenky typu: „Zase všude řádí chřipka! Musíme jít rychle nechat naočkovat děti, aby jí Nedostali!“ Těmito a dalšími podobnými výroky spojenými se strachem jsou jako atomovka! Dříve či později se s naprostou jistotou zhmotní, neboť jsme předali do své duše informaci, aby se naplnila. Divíte se, jak je to možné, když jste přeci udělali vše tak, aby vaše dítě nebo vy Neonemocnělo? Funguje to tak, že vesmír nezná NE!!! Proto jsou i slova se záporem na svém začátku označena velkými písmeny. To abyste si mohli obrazně představit, co vesmír z vašich myšlenek skutečně čte. Odstraňte ze své myšlenkové věty předložku NE a přečtěte si větu znovu. Co jste tedy svojí myšlenkou vyslali jako své přání do vesmíru??? Je samozřejmě na každém z vás, čemu dáte svoji energii víry. Ale pokud se zamyslíte nad svým životem i životem svých dětí, tak co vám nejvíce naplňuje, když se nad tím teď zamyslíte?
 
Máte představu, jak vůbec nemoci vznikají a co denně přijímáte do svého těla za jedy v potravě? Možná vás teď tato informace doslova šokuje a váš rozum ji bude tvrdošíjně odmítat, ale buďte si jisti, že tak to skutečně je. Na planetě zemi dnes existuje obrovské množství nemocí, které byly vytvořeny uměle! A teď přijde další šok. Vlády vám určí, že musíte nechávat své děti očkovat vakcinacemi, o jejichž složení nemáte nejmenší tušení. Pevně věříte lékařům, že by vám přece nedávali něco, co by ve vašich dětech mohlo vyvolat doslova řetězovou reakci dalších nemocí a přitom doufáte, že je nemoci, na které se očkuje masově, nedostanou. Opak je ovšem realitou! Všechny ty nevinná a úžasná dětská stvoření, která přišla na tento svět obdařena tolika schopnostmi, že to lidský rozum v chápání 3D reality ne schopen ani vstřebat, jsou postiženy nejvíce. Jak to funguje v praxi?

1.     Někdo určí (doporučí) vám, že musíte své dítě očkovat. (V opačném případě následuje vydírání, neboť vám dítě nevezmou do školky! )
2.     Vaše myšlení ovlivňuje davové rozhodování a generační doporučení vašich předků. Nechali se oni, tak proč ne vy!
3.     Vy rozhodujete o osudu svého dítěte bez jeho svolení!
4.     Lékař provede zákrok a pošle podklady zdravotní pojišťovně.
5.     Ta proplatí zákrok + lékař získá provizi z každého takto prodaného preparátu od distributora, který zastupuje farmaceutickou korporaci.
6.     Vaše dítě automaticky přichází o své přirozené schopnosti a stává se snadno zmanipulovatelným jedincem a budoucím otrokem společnosti.
7.     Vaše dítě prodělává krok za krokem další a další nemoci, (proti kterým bylo očkováno) a objeví se další vedlejší účinky.
8.     Opakované návštěvy u lékaře, další a další léčení, které stojí další prostředky, které vy platíte prostřednictvím poplatků zdravotní pojišťovně, ta jen určitou část zaplatí lékaři a farmaceutické korporace si mnou ruce, jak jim jde zboží pěkně na odbyt.
9.     Nevědomě jste přistoupili na nejpropracovanější hru v moderních dějinách, v které se stáváte vy i vaše děti figurkami na šachovnici a současně nejlépe ovladatelnými pokusnými králíky.

Devět bodů a máte naplnění osudu. Ale i ten můžete změnitky svému vědění a poznání! Takže, pokud vše navíc ještě umocníte svými obavami a strachy, a dál jedete podle scénáře vlivných a mocných tohoto světa, máte problém. Nepřirozenými zásahy do vašeho těla pomocí chemií, systematicky ničíte celou svoji buněčnou strukturu a stále nové a nové nemoci tak mohou nerušeně vnikat do vašich těl i dětí. Váš strach z chorob je živnou půdou pro ty, jež rozhodují o životech všech na této krásné planetě s výjimkou těch, kteří již pochopili a převzali zodpovědnost za svůj život do svých rukou. Děti bohužel nemají jinou možnost, než se podrobovat vašim rozhodnutím, ať jsou jakákoliv! Oni vám důvěřují a vy zas chcete pro ně to největší dobro. Jenže váš strach vždy zapříčiní, že výsledek je úplně opačný, než vaše očekávání. Proč? Protože očekávání přináší zklamání. Jak se tedy rozhodovat v těžkých chvílích, kdy je na vás doslova vyvíjen psychický tlak a vytváření dalších katastrofických scénářů, kdy vás dokonce někdo postraší větou typu: „A to si chcete vzít na zodpovědnost smrt vašeho dítěte?“ A díky neuváženým slovům takových lidí se necháváte ovládnout svými strachy, jen abyste měli klid a tzv. čisté svědomí sami před sebou. Takže tu ani tak nejde o zdraví dítěte, ale spíše o váš alibismus, ego, kterým zaštiťujete své jednání. Když se něco přihodí, tak vy máte čisté svědomí, že jste udělali vše, co vám bylo doporučeno, lékaři jsou v dnešní společnosti nedotknutelní, takže jsou v konečné fázi všichni čistí a život jde dál. Tomu opravdu věříte? Tak si dobře prohlédněte svoje děti a chvilku se snažte vcítit do jejich duše a nechte myšlenky volně proudit. Pak se začněte ptát sami sebe, jak se máte rozhodnout a jak jednat nejlépe ku prospěchu těch malých tvorečků. Vše je energie, takže ani vaše soustředění nezůstane bez odezvy. Naslouchejte svým instinktům! Přestaňte hledat kdejaké zaručené návody někde venku, neboť vše je zmanipulované a začněte naslouchat svému srdci! Realita dětí odráží přesvědčení a obavy jejich rodičů! Vaše představivost zhmotňuje v 3D světě vše jako zrcadlo. 

Mnoho složek nejrůznějších jedů, které přicházejí do těla se smísí, a ty pak rozhodují o průběhu další nemoci v kombinaci se silou vaší myšlenkové energie spojené se strachem. Dokud nepochopíte, že veškeré sladké a cukroví, jimiž tak rádi „odměňujete“ malé děti jen likvidují pomalu a jistě jejich buňky a vytváří tak prostředí pro další závažné nemoci, stáváte se tak strůjci vlastního konání a rozhodování. Je to stejné jako s úsporou „času“, kdy kupujete polotovary, popř. „hotovky“, jen abyste měli „čas“ také na sebe, či jiné povinnosti, o kterých je vaše hlava přesvědčena, že jinak to jít nemůže. Všechny vaše myšlenky jsou vázány na emoce a čas, jež vytvářejí vámi prožívané reality života. Stali se z vás bytosti dokonale zmanipulovatelné druhými a vaše myšlenky jsou přesvědčeny, že jste stále svobodní a máte vše, co k životu potřebujete. Dokonce stále používáte mikrovlnou troubu i na ohřívání mléka pro malé děti a jídlo pro sebe, aniž vám dochází, jaké důsledky to pro vaše tělo má. Mikrovlny zabíjejí buněčnou strukturu v lidském organismu a to pak způsobuje daleko lehčí přístup mikroorganismům do vašich těl. Proto se vám pak nemoci vracejí stále dokola a děti se nemohou ze svých utrpení dostat, i kdyby jste do nich nacpali všechny léky světa!  Pokud opět ve vaší hlavě běží program pochybností, ihned vám vaše myšlenkové pochody vyvrátím. Zkuste si po dobu jednoho měsíce ohřívat vodu v hrnečku v mikrovlnné troubě a až vychladne, tak s ní zalévejte vaši nejoblíbenější pokojovou rostlinu. Máte snad strach, co se s vaší krásnou květinou za měsíc stane? No u květiny je to viditelné po měsíci! Úplně vám zajde! A to samé se děje ve vašem těle, ovšem mnohem pomaleji. Ale to vy nevidíte, proto tomu nepřikládáte žádnou váhu.

Zamysleli jste se někdy nad tím, že jste stále účastníky této hry pro potřeby mocných tohoto „moderního“ světa? Nebo, že jste se nechali dobrovolně do této hry zatáhnout sami a ještě do ní zatahujete vaše děti?  Pokud už člověk potřebuje nějaké léky, tak by měl hledat pouze takové, které jsou v souladu s přírodou a všemi bytostmi žijící na této planetě. Takové nás totiž mohou skutečně vyléčit všechny bez vedlejších účinků! Pokud se totiž musí pro uzdravení několika jedinců pobít obrovské množství zvířecí populace, jen aby se tzv. mohl vyrobit potřebný protilék, (neboť virus byl již vytvořen), člověk tak dostává do těla mrtvou energii a strach ze smrti zvířete, které neskutečně trpělo. 

Tím ovlivňujeme nevědomě i naši buněčnou strukturu, kterou opět zamořujeme další bolestí a vedlejšími účinky. Žádná bolest, ani smrt se nevytrácí jen tak. Každá příčina má i svůj důsledek. Tato buněčná informace bolesti a strachu zůstává v každé buňce, takže je jedno, jestli ji do vás někdo vpraví jehlou, nebo ji pozřete ve formě zabitého zvířete. Tato negativní energie strachu a bolesti se ve vás formuje a usazuje jako nějaký neviditelný virus, který ničí vaše tělo i ducha zevnitř. Bolesti hlavy, nespavost, halucinogenní sny, agresivita, nesnášenlivost, arogance, různé bolesti, nízké sebevědomí, ekzémy apod. jsou jen střípky následků. To vše jsou jen důsledky jednání lidské civilizace bez hlubších znalostí našich energetických center, meridiánových drah a fyziky, která je součásti lidské struktury člověka. Květ života má v sobě každý, stejně jako matka příroda, na které jsme jen hosty na velmi krátkou dobu. Chovejme se tedy moudře nejen k sobě, ale i k okolí a celé planetě. Abychom opět  mohli žít v symbióze, zbavme se negativních energií a začněme žít v lásce, harmonii a všechny nemoci zmizí tak, jak přišli. Dovedete si představit, že byste se dokázali v budoucnu léčit sami pomocí zvukových vibrací a vylaďovali tak tok svých energií v naprostou harmonii vašich energetických center? Tak to je hudba budoucnosti, ale buďte si jisti, že ta změna přijde. Vše ve vesmíru je totiž složeno z barev, tónů a vibrací. Dokonce ani hmota, jak ji vnímáme dnes ve 3D, není ničím jiným než vibracemi, ovšem v hustší a pomalejší frekvenci.
S láskou a úctou Váš osobní trenér Radovan

Žádné komentáře: