neděle 14. září 2014

CESTA POZNÁNÍMyšlení a jednání příliš často přenecháváme druhým. Uspokojujeme se lživými informacemi, nepravdami a zkreslenými představami o skutečnosti. Vzápětí se pak vracíme ke každodenním činnostem a spoléháme na informace, jimiž nás krmí naše média, vzdělání, nebo věda. Skutečnost, kterou žijeme, je vždy zrcadlem kvality našich myšlenek. Síla myšlenky stvořila náš svět a je na nás, abychom tuto hru rozluštili a za rouškou zapomnění hlavně poznali pravdu. Přinesli jsme si sem všechny nástroje potřebné k tomu, abychom vytvářeli skutečnost. Je to naše rodové právo a nikdo nám ho nemůže vzít. Tuto schopnost však musíme sami v sobě objevit a správně ji použít. Přesto se mnozí z nás rozhodli pro spánek zapomnění.

Kráčejme s radostí, plní jistoty a důvěry. Nepokoušejme se vydat na tuto cestu s přáteli, neboť každý na ni musí vykročit sám. Samostatně jsme vstoupili do této roviny bytí a sami musíme najít i cestu domů! Nadešel čas velkého probuzení. Je to doba změn a nové orientace. Probuďme se a konečně získejme znovu svoji svobodu. Pokud jsme si jednou umínili jít cestou poznání, žádná nízká síla nás z této stezky neodvede. Sami si odpovězme na otázku: „Co můžeme ztratit?“ Poznání a vysvobození našich duší nás povznese na nejvyšší roviny bytí, a světlo „Pra tvůrce“ opět pronikne nejjemnějšími částečkami našich těl.
 
Mnoho vlivných tohoto světa mají v první řadě zájem, aby zamezili přílivu kosmických informačních vln na naši Zem, které k nám z vesmíru nepřetržitě proudí. Ruší tedy všechny frekvence božského světla a různými prostředky se nám pokoušejí zabránit v tom, abychom reaktivovali svoji božskou 12vláknovou DNA. Položme si a upřímně si i zodpovězme každý sám na tyto otázky:

  1.  Co je rychlejší než světlo?
  2. Napadá vás přitom něco?
  3. Co může být rychlejší než světlo a která energie ve vesmíru je nejsilnější?
  4. Co tvoří a řídí naše životy? 
  5.  Co formuje naše rozmanité skutečnosti a naši realitu?
  6.  Jaká síla může mít takovou moc?

Už to víte? Je to síla myšlenky, a ta vůbec nepotřebuje složité pohonné hmoty. Všichni jsme tedy mimozemšťané. Jsme tu proto, abychom v husté hmotě zvýšili svoji frekvenci. Tudíž nás naplňuje hřejivý pocit touhy, jestliže vzhlížíme ke hvězdám. Zbavme se v prvé řadě všech strachů a osvoboďme svého ducha. Důvěřujme v sebe a nepochybujme o sobě. Pochybnosti a strachy jsou našimi největšími nepřáteli. Uvědomme si, že každá negativní událost, okolnosti či emoce nás mají pouze pevněji připoutat k naší rovině bytí. Proto se vymaňme z labyrintu a transformujme naše vědomí tím, že přijmeme pravdu a ona se pro nás stane každodenní skutečností. Skuteční mocnáři našeho světa ztratí na nás vliv v okamžiku, kdy ve svém nitru znovu objevíme vlastní původ. 

Žádná moc světa nedokáže přerušit volání bytosti, jež si dokonale uvědomila svůj původ. Neustále se oklamáváme tím, že se nedovedeme přijmout takoví, jací jsme. Snažíme se měnit svůj zevnějšek a žijeme ve strachu, že nás nikdo nebude milovat. Téměř všichni jsme orientovaní navenek a nevnímáme zároveň, jak moc si tím škodíme. Hrají si s námi, snaží se nám v jakémkoliv ohledu předvádět falešnou realitu, a my na to dobrovolně přistupujeme. Nepátráme po tom, zda jsou věci opravdu takové, jak nám je servírují média, nebo předkládá současná věda. Všechno přijímáme jako dané, a tím se stále více vzdalujeme pravdě. Jakékoliv informace považujeme za správné a reálné.

Všichni jsme zde pouze proto, abychom poznali smysl a to, jak tato hra probíhá. Jsme to my, kdo inscenuje svoji realitu. A přestože to, co tu právě čteme, jsme už slyšeli mnohokrát, stále ono vědění neuplatňujeme. Nadále spíme a svůj život prožíváme skrze ostatní. Jak je to možné? Žijeme v realitě, kterou jsme převzali od jinud a uvěřili v to, že je naše. Začneme každý z nás vyzařovat krásu a lásku, neboť v nové dimenzi existují pouze hezké a pozitivní kvality duše. Budeme se cítit jako v ráji a v ráji rovněž budeme, protože na těchto úrovních neexistují životní okolnosti, jak je známe teď. Je jenom na nás, jakou realitu chceme prožívat. Světlo a pravda se nacházejí uvnitř nás. Přestaňme o štěstí pouze snít. My je totiž můžeme prožívat, budeme-li připraveni jít cestou pravdy.

Zbavme se starých přesvědčení a pochybnostem nedejme šanci. Jsme svobodní a všehoschopní. Můžeme ve svém životě vytvořit cokoliv, nač pomyslíme, a prožívat lásku, štěstí i krásu. Stačí k tomu zaměřená a koncentrovaná myšlenka. Člověk nemůže ztratit nic, co mu náleží, ani u sebe neudrží nic, co mu nepatří. Vyvarujme se proto jakékoliv umělé stravy; udělejme si čas a sledujme, jaké látky přijímáme do svého těla. Na obalech čtěme i text vytištěný drobným písmem, a pokud to je možné, vždy si připravujme sami čerstvé jídlo. Věnujme s láskou více pozornosti této předůležité části našeho života! Zacházejme se svým tělem i tělem našich dětí s respektem; odstraňme ze své blízkosti veškeré skryté jedy. Vyhýbejme se chemickým přísadám všeho druhu a chovejme se ke svému tělu zodpovědněji.

Mnohé z dětí, jež označujeme za duchovně vyspělé, jsou zkrátka jen talentovanými a majícími otevřeného ducha. Takoví bychom mohli být rovněž, kdyby nám v tom nepřekážel náš omezující rozum. Co pocítíme, jakmile uslyšíme třetí světová válka, ekonomická krize, apod.? Napadne nás možná atomová válka nebo biochemické zbraně, nedostatek všeho, o čem jsme vědomě přesvědčili naši mysl, že potřebujeme a peníze jsou jako vždy až na prvním místě. Lidi, my skutečně stále spíme! Válka, nebo jakákoliv krize, z níž máme takový strach, už dávno v plné míře začala. A my jsme uprostřed, jenom jsme si toho ještě nestačili všimnout! 

Tato tichá válka se vplížila do našeho života zcela jinak, než jsme to předpokládali – skrze náš životní styl, způsob komunikace, stravovacích návyků, to jak se dopravujeme, nebo vše přijímáme. Mnozí z nás si myslí, že se díváme velmi pozorně, ale přesto nic nevidíme. Zůstali jsme mnohým pravdám o poznání skutečných hodnot našeho života úplně slepí. Vždyť nikdo z nás už pomalu ani neví, co vlastně jí! Kdy už se probudíme z tohoto falešného snu a začneme si skutečně uvědomovat sílu přírody, která je nám stále k dispozici, pokud ji přestaneme vědomě ničit? Každý má možnost pochopit vyšší dimenze našeho vědomí i podvědomí a začít ovládat nejen svůj život, ale díky poznání pozitivně ovlivňovat i životy tisíců dalších lidí. Nebo je snad špatné, začít šířit pochopení, uvědomění, štěstí, lásku i vzájemnou podporu? Jak se na to díváte vy? Velmi mě zajímá váš názor? Napište mi do komentářů nebo přímo na email.
S láskou a úctou váš osobní trenér Radovan a tým ŠR.

Žádné komentáře: