čtvrtek 26. prosince 2013

Základní principy o rodičovství

         V čem spočívá kouzlo úspěchu ve finančních oblastech, obchodě, na internetu, jste si už mohli mnozí z vás přečíst a naučit v nepřeberné míře informací. Pár zajímavých odkazů,  jak vychovávat a přistupovat k dětem se již také objevili a díky za to, že vůbec vznikly. My se ovšem zaměříme na celoplošné přeprogramování vašich rodinných a zaběhlých způsobů života a po letitých praktických zkušenostech vám předám know-how, které pak budete moci s rodinou a vašimi dětmi používat trvale. Proto je nezbytné pochopit i základní principy o rodičovství, které jsem shrnul do několika základních bodů.


Nepřipravujme své děti o jejich vlastní sebe -pojetí!                                                                      A jak to vypadá v praxi a jak tohle nejčastěji děláme?
a)     Zaměřujeme se na chyby svých dětí a neustále je kritizujeme.
b)    Všechno děláme za ně.
c)     Nenecháme své děti dělat vlastní rozhodnutí.
d)    Nemůžeme myslet za ně a očekávat, že vychováme samostatné jedince, kteří jednou utvoří zdravou společnost.
e)    Nemůžeme budovat žádný druh závislosti, protože by to přineslo jen odpor a pocit neúspěchu během dospělosti.
f) Často si pleteme závislost s láskou…., ta ale nikdy, nikoho, ani nic neomezuje….
g)  Nezaměňujme ani vyvozování důsledků za trestání ….nebo vysvětlování a učení za výhružky.
h)  Nezachraňujeme své děti před jejich problémy, protože to je připravuje o svobodu a o schopnost učit se přirozenou formou přijmout vlastní zodpovědnost.
i)       Nechme děti, ať si své problémy vyřeší po svém.
j)       Pokud jste opravdu milující rodič, nic za nikoho nikdy neřešte.
k)    Nevyvozujme důsledky pod vlivem zlosti.
l)       Nevytvářejme neustále boj mezi rodiči a dětmi.
m)  Nenechte se zmást, že je naše dítě příliš malé na to, aby něco pochopilo.
n)    Nebuďme svému dítěti fackovacím panákem ani diktátorem.
o)    Nevyvozujme důsledky na základě nevhodného dětského chování.

VYHNOUT, NEBO NEVYHNOUT SE PŘEKÁŽKÁM?
 
Pokud se na to podíváte očima jako řidič a pojedete po silnici, kde uvidíte nějakou překážku, např. spadlou větev. Co automaticky uděláte? Ano, správně! Zpomalíte a vyhnete se té překážce. A to stejné máte i s vašimi dětmi. Čeho se tedy musíte vyvarovat a čemu vyhýbat?

1.     Nehustěme dětem do hlavy neužitečné představy!
2.     Nemůžeme dítě naučit věřit v něco, čemu sami nevěříme.
3.     Nemůžeme děti učit žít, když to sami neumíme.

ZÁKLADY TOHO, CO PRO SVÉ DĚTI DĚLAT JINAK
 •        Budujme ve svém dítěti zdravé sebe-pojetí. 
 •          Nechme své dítě přemýšlet. 
 •          Nechme dítě učit se ze zkušeností. (Dobrých i špatných) 
 •          Neřešme za ně jejich problémy. (Můžeme jim ale poradit) 
 •     Pomáhejme jim budovat zdravé sebevědomí tím, že mohou věci řešit sami. 
 •          Pomáhejme jim pochopit míru vlastní autonomie a svobody. 
 •          Nabízejme dětem empatii a pochopení namísto poučování. 
 •     Učme děti, aby se poučili z následků svých činů, místo našich přednášek.
 •     Nechme děti, ať se mohou rozhodovat sami. 
 •     Nechme dělat děti takové kroky, které jsou pro nás přijatelné, neboť jim tím dáme  pocit svobody.
 1.                 Dovolme dětem dělat chyby, neboť jde o přirozenou formu ve vývoji. 
 2.         Slibujme jen to, co můžeme s jistotou splnit. 
 3.                Místo kontroly nad svými dětmi se zaměřme na kontrolu sebe sama.              
 4.        Vytvářejme strategii klidu a rovnováhy. 
 5.               Zaměřme se na snižování rodičovského stresu. 
 6.               Snažme si výchovu zlehčit a udělat z ní zábavu. 
 7.               Nebojme se projevovat své emoce. 
 8.        Travme více času s dětmi hrou, porozuměním a společnými zážitky. 
 9.        Vymezme svým dětem hranice (protože společnost na ně věří) 
 10.             Naučme děti místo vzdoru být v rámci daných společenských omezení kreativní. 
 11.      Ukažme dětem, že jen ony samy si vytváří vlastní život a prosperitu, nikoliv že to za ně děláme my. 
 12.      Těšme se u svých dětí jen na to nejlepší, bez ohledu na to, co se kdy stalo. 
 13.      Pomozme dětem pochopit jejich vlastní vnitřní systém vedení. 
 14.      Naučme je, jak žít v souladu se sebou samými. 
 15.    Pojďme dětem příkladem, protože to je jediný způsob, jak se mohou děti něco naučit. 
 16.      Žijme pro svou pravou podstatu a budou to žít i naše děti. 
 17.     Staňme se odrazem vlastních pozitivních přesvědčení, která chceme dětem předat. 
 18.      Za žádných okolností se nesnažme být perfektní a dokonalí. 
 19.           Za nic se neobviňujme.
 20.      Soustřeďme se na pozitivní vnímání i myšlení
 21.      Podporujme spolupráci a kreativitu


OTÁZKA PRO VÁS:
JAK CHCETE, ABY VAŠE DĚTI VNÍMALY OKOLNÍ SVĚT A SAMY SEBE?
Pokud se zde bavíme o dětech, je nutné si uvědomit, že to jsou ti nejlepší učitelé v našem odrazu pro budoucnost. Proto je tak důležité do nich vložit svoji důvěru a víru. Zapomeňte na svoje pravidla typu: JÁ VÝROK! Bohatě postačí, když místo výroku: „Já vím líp než ty, co je pro tebe dobré“….použijeme výrok: „Já v tebe věřím“! „Věřím, že zvládneš cokoliv a že víš, co je pro tebe dobré a co ne. Věřím, že víš, co je pro tebe správné a že za tím půjdeš“. Tím mu totiž dáváme něco neskutečně cenného! Necháváme dítěti tak naplňovat vše, co mu bylo z vesmírného Zdroje a zákona přírody určeno. Proto to nejdůležitější, co můžeme udělat, je svým dětem důvěřovat v jejich konání, stejně jako to můžeme udělat u svého partnera/ky. Až tohle každý z nás dokáže, uvidíme sami, jak vše kolem nás doslova rozkvétá před očima a u dětí to platí dvojnásobně.  Přeji vám hodně štěstí na cestě vědění a poznání.
S úctou a láskou váš trenér Radovan
Vaše náměty a dotazy pište do komentářů, nebo mi je můžete zaslat na email: info@jaknadeti.com , skype: JND-radovan
(Původní email s pomlčkami již neplatí. Děkuji za pochopení.)