středa 12. listopadu 2014

ENERGIE, KTERÁ OVLÁDÁ NÁŠ ŽIVOT


Jaká energie dokáže mít takovou sílu, která dokáže měnit vše vně i uvnitř? Co má největší sílu působit na nás a na naše okolí? Je to síla růstu. Síla přirozeného vývoje, síla učit se, síla překonávat překážky, síla působit pozitivně na své okolí i sebe sama. Když pak tuto sílu – energii transformujeme do svého růstu s radostí i vášní ze života samotného, dříve či později se projeví.  Vše se začne postupně najednou naplňovat propojovat nevysvětlitelnými náhodnými okolnostmi, přesto že „NÁHODY“ neexistují. To my jsme dali vlastnímu životu smysl a naplnění. Začneme kolem sebe vyzařovat pozitivní energii, která září jako nějaké světlo, které vede po naší cestě a šíří zdraví, štěstí, hojnost, kreativního tvoření, spolupráci, přátelství i lásku. Tato energie způsobí, že ovlivníme každého, kdo s ní přijde do kontaktu, aniž bychom museli cokoliv říci. Byli jsme učeni myslet, poslouchat, jednat, mluvit, chodit a dokonce i spát, jako vojáci cvičeni podle určitých norem a řádu. Byli jsme neustále strašeni, že pokud to tak nebude, přijde trest. Už od malinka mnoho dětí slyší a dospělí rádi používají naučenou větu: „ŠKODA KAŽDÉ RÁNY, KTERÁ PADNE VEDLE“.
 
Jakýkoliv útok ovšem vždy vyvolává obranu, nebo protiútok. Skutečná láska ovšem nezná ani jedno a přesto se stále něčeho bojíme. Zalézáme při sebemenší změně, která není kompatibilní s naším cítěním do našich ulit, nebo rovnou útočíme. A nepotřebujeme k tomu ani zbraně. Stačí nám přeci pestrý slovník, který tak rádi používáme, abych mohli sobě i druhým dostatečně ubližovat. Necháváme se ovládat vlastními sebeklamy, pomluvami a soudíme podle obsahu, nikoliv obalu. Jediné co stačí pro to, aby se v našem životě něco změnilo k lepšímu, je přijetí sebe sama, 100% přijetí za svoje jednání i chování a začít myslet na to, jaká slova v našem životě používáme. 

Pokud dokážeme přijmout tak obrovskou zodpovědnost a přijmout do našeho života změnu, přijmout sebe jako dokonalou a fungující bytost, začneme mít pocit, že se najednou dějí zázraky. Lidé kolem nás najednou začnou tuto pozitivní energii nasávat a pouhým sledováním našeho osobního růstu budou velmi ovlivněni. Jedině jako živý příklad toho, že to lze, když se chce, můžeme inspirovat druhé k jejich vlastním krokům.
Mnoho lidí se ale změn bojí. Chtějí svoje uzlíčkové jistoty, hodnoty, které se pouhým mávnutím ruky mohou změnit na prach. Teprve vlastním uvědoměním si toho, že vše co k životu potřebujeme nosíme stále při sobě a nikdo nám to nemůže vzít, jsme my sami. Tím nejjednodušším a také nejdokonalejším systémem je náš mozek a vytváření našich představ o tom, co chceme skutečně v našem životě manifestovat. Je to LÁSKA nebo VÁLKA, je to BOLEST nebo DOTEK, je to NENÁVIST nebo PŘÁTELSTVÍ, je to ZÁVIST nebo PODPORA, je to SOBECTVÍ nebo SPOLUPRÁCE? Emoce jsou hnacím motorem všeho! Proto vše, kam naše mysl směřuje, zároveň odráží to, co prožíváme. TO JAK MYSLÍME, TAK I ŽIJEME. Amen.
S láskou a úctou váš osobní trenér Radovan a team ŠR.

Žádné komentáře: