neděle 26. října 2014

ŠKOLA ŽIVOTA
Náš život je spojen s poznáním a věděním. Je to naše životní poslání, které bychom měli postupem vlastního sebe vývoje neustále zdokonalovat a současně předávat dál. Tím vytváříme pozitivní energii, díky které nám přicházejí do života další lidé s podobnou energií, nebo chcete-li frekvencí. Každý z nás vyzařuje jinou, proto také každý přitahuje něco jiného. Jeden může přitahovat neustále problémy, další myslí jen v materiální rovině, další je neustále negativní, takže je obklopen samými negativně smýšlejícími lidmi. Jiný zase bude vyzařovat pozitivní energii, nebo lásku, kterou od něj budou ostatní nasávat a cítit se v jeho společnosti velmi dobře. Je tedy pouze na nás, v jakém programu chceme či nechceme žít. Pokud dokážeme přistupovat k životu zodpovědně, i naše budoucnost - naše děti se stanou zodpovědnějšími. Můj velmi dobrý a vzdělaný přítel mi jednou řekl.:
POKUD NEPOZNÁME MINULOST, NEPOZNÁME ANI NAŠI BUDOUCNOST.


Velmi dlouho jsem této větě nevěnoval pozornost, ani mi tenkrát nepřišla nikterak důležitá. Ale shodou různých náhod, okolností a dějů kolem mě a mých mnoha zájmů, se mi jednoho dne tato věta v paměti vybavila a najednou jsem pochopil, co touto jednoduchou a nenápadnou větou chtěl můj přítel říci.  Poznal jsem, že díky mnoha velice schopným jedincům z naší minulosti, jako byli Michael Maier, Albert Einstein, Ralph Waldo Emerson, Tesla, Leonardo da Vinci, Horatio Bonar, Nicolas Flamel, Isaac Newton, L.W.Beethoven, W. Shakespeare, Albrecht Dürer a další, měli všichni něco společné. Dokázali díky svým znalostem a způsobu poznání předat lidem svá díla, své myšlenky, prostě vše, čím se na tomto světě nějakým způsobem podepsali. A díky nim se svět stal bohatším, vzdělanějším, kultivovanějším, prostě lepším. Abychom ale správně chápaly jejich znalosti a dovednosti v umění, kterým se každý z nich zabýval, měli bychom nejprve poznat sami sebe a pak i následně jejich poselství. 
Je velmi zajímavé, jak tzv.„primitivní národy v historii“ byly daleko před námi v chápání a významu našeho života na této planetě. Pro nás lidi, žijící v dnešních moderních rozvojových zemích je dnes vnímání takových učení požehnáním a jihoasijské kultury vzdělanosti, či indické učení a další se stávají stále vyhledávanějšími.  


Propojení klidu a pohybu, prázdnoty a plnosti, odpočinku a energie, kterou můžeme nalézt v jednoduchém pohybu. Znovunalezení a kultivace ztracené harmonie a rovnováhy ženské energie JINmužské energie JANG. Čínské bojové umění Tai ji čchüan (quan)čínské energetické cvičení Čchi-kung dokáže naplnit lidské tělo silou, vitalitou a ducha (mysl) klidem a harmonií. 
Můžeme jít ještě dále a zaměřit se třeba na akupunkturu, akupresuru, jadeit, jež stále patří do čínské filozofie a medicíny, na thajské masáže, tibetské učení o rovnováze, na indickou tantru, či učení správného dýchání Ósho a další, zjišťujeme stále hlouběji, jak dlouho jsme vnímali západní svět jako ten správný, než pochopili, jak moc jsme se mýlili. 

Držitelé vyspělých zemí světa považují stále za nezbytné zcela vyhladit původní národy, domorodé kmeny, indiány, Maye, křováky a další, protože nejsou spotřebitelé! Americký sen stojí za základech třetího světa, ale ten neexistuje. Je jen jeden svět, neboť jsme všichni součástí celku, tudíž i jednoho světa a musíme to také tak i brát a respektovat jej. Aniž si to uvědomujeme a mnozí odborníci světa to do dnes popírají, i Mayové věděli a znali. Proto také měli přesně vypočítaný konec materiálního a mocnářského světa, který skončil po dlouhých 26 000 letech. Od konce roku 2012 tak nastal obrovský zlom v myšlení a přijímání lidstva, který je dnes postaven stále více na duševních a citových hodnotách, postavených spíše na spolupráci a lásce. Proto je tak důležité čerpat z těchto učení v historii a výzvy, které k nám přichází, přijímat jako přímé poznání ke skoku na vyšší úroveň. 

Tím, že začneme mít sami k sobě větší zodpovědnost, je neklamným znamením našeho pokroku v duchovní transformaci. Výzvy nemusí vždy znamenat bolest a krize nemusí znamenat utrpení. Bolest a utrpení přicházejí v momentech, kdy je osobnost oddělena od duše. Tyto výzvy od nás vyžadují vysoce tvůrčí okamžiky, naši bezpodmínečnou důvěru ve schopnost uvést do života své představy a pevné, neochvějné zaměření na dosažení úspěchu. Jestliže procházíme novou situací s myslí i emocemi naplněnými světlem, může se nám zdát, že se velmi podobá hledání pokladu. Nejprve ale musíme najít a sestavit dohromady všechny stopy, teprve potom můžete najít hluboko ukrytý poklad. Mayští stařešinové, kteří byli pověřeni udržováním tradic na svém posledním sezení před tzv. „Koncem světa v roce 2012“ (o kterém velmi rádi mluvili nezasvěcení jen díky senzacechtivosti), oni mluvili právě o opaku a ten zněl:
„LIDSTVO PŘETRVÁ, ALE BUDE JINÉ. HMOTNÉ STATKY SE ZMĚNÍ A PAK BUDE MÍT PŘÍLEŽITOST STÁT SE LIDŠTĚJŠÍMI“.
Dnes už mnozí lidé vnímají toto poselství velmi citlivě a vážně. Proto už není nejmenších pochyb, jak moudří lidé v naší historii existovali a co se nám snažili po celá staletí předat - abychom též objevili toto poznání.


“Největší moudrost spočívá v jednoduchosti. Láska, respekt, tolerance, účast, vděčnost, odpuštění. Není to komplikované ani spletité. Za skutečné vědomosti se neplatí. Jsou zakódované v naší DNA. Vše, co potřebujeme, je v nás. Všichni velcí učitelé to říkají už od začátku. Najdeme-li naše srdce, najdeme i svou cestu". 

"ŽIVOT JE ŠKOLA, KAM JSME PŘIŠLI NAUČIT SE LÁSCE, SEBEOVLÁDÁNÍ A MOUDROSTI. JAK ŘEKL JEDEN MOUDRÝ MUŽ, NEJLEPŠÍ ŠKOLA JE HROU, A PROTO NIKDY NEZAPOMÍNEJME, ŽE ŽIVOT JE MNOHEM SNAZŠÍ, POKUD HO BEREME S HRAVOSTÍ.”


Na závěr bych rád přidal dva citáty, které předešly dobu a dokazují, jak moudří lidé na této planetě žili v minulosti.

"VŠE, CO JSME, JE VÝSLEDKEM TOHO, CO JSME SI MYSLELI"
(Buddha 563 př.n.l. - 483 př.n.l.)
JAK NAHOŘE,TAK DOLE. JAK UVNITŘ, TAK VNĚ.
(Smaragdová deska, přibližně 3000 let před n.l.)

S láskou a úctou váš osobní trenér Radovan a team ŠR.Žádné komentáře: