neděle 3. srpna 2014

Krize, překážky a náš život

Dnes je jubilejní 100 příspěvek na našem blogu, který je speciálně zaměřen na naše životní krize. Chci vám říci teď a tady, že kdybyste mohli vidět sami sebe tak, jak vás vidí vaše vnitřní "JÁ", zůstali byste stát v ohromení, jak daleko jste již došli na cestě duchovní transformace a poznání. Vaše odvaha otevřít se světu duchovní moudrosti vede k dramatickým změnám ve vašem energetickém poli. Podařilo se vám pročistit nejen své myšlenky, ale i mnoho barev vaší aury.

Každá z těchto barev představuje jednu vlastnost duše, kterou jste začali rozvíjet. Tyto vyšší kvality se rozvíjejí na základě hlubšího pochopení a využití příležitostí, které dostáváte při řešení výzev a v okamžicích nových rozhodnutí. Jsou to příležitosti předkládané formou krizí a problémů. 

Prožívat krizi neznamená trpět strachem nebo bolestí. Jsou to období spojování, momenty změn nebo nového porozumění. Dokážete-li spojit staré s novým do harmonického celku, dojde k nějakému druhu krize. Velký problém nebo krize jsou však výsledky toho, že máte vyšší vize, přejete si pročistit svou mysl nebo najít nové hodnoty, abyste byli schopni uvést do praxe něco z toho, co jste se naučili od své duše.

Každá výzva je šancí vplést do vašeho proudu světla další pramen světla. Uvědomte si, že tyto zážitky  vám pomáhají objevit nové způsoby prožívání, myšlení a cítění. Dávají vám příležitost vybrat si cestu vyššího světla a jednat jinak, než je obvyklé. Moudrost, kterou jste již získali, vzešla právě z těchto zkušeností. Někdy je to příležitost, jak se naučit víc milovat a získat hluboké božské pochopení nebo trpělivost. Téměř vždy má krizová situace ve svém středu duchovní dar, který jste si nejvíce přáli. Jakmile se vědomě dáte na cestu duchovního procitnutí a vývoje, posune vás každý takový zážitek na této cestě vpřed. Čím hlubší byla vaše zkušenost, tím výše se můžete posunout.

Proto se mnoho lidí dokázalo vypracovat nahoru až teprve tehdy, když se dostali úplně dolů, až na samé dno. Mnoho z nich přemýšlelo i o tom, své trápení a životní krizi ukončit jednou provždy. Ale jako by je vždy něco zastavilo, nebo se událo něco, co je opět tzv. nakoplo znovu žít a bojovat. Poprat se se svým osudem a nenechat to jen náhodě, která je stejně pouze vyšší příčinou i následkem vnitřních instinktů. K tomu se ale ještě dostaneme.

Výzvy jsou přímým pozváním ke skoku na vyšší úroveň. Mohu vás ujistit, že máte větší zodpovědnost - a to je neklamné znamení vašeho pokroku v duchovní transformaci. Zapamatujte si, že výzva nemusí znamenat bolest a krize nemusí znamenat utrpění. 

Bolest a utrpení přicházejí v momentech, kdy je osobnost oddělena od duše. Tyto výzvy od vás vyžadují vysoce tvůrčí okamžiky, vaši bezpodmínečnou důvěru ve schopnost uvést do života své představy a pevné, neochvějné zaměření na dosažení úspěchu. Jestliže procházíte novou situací s myslí i emocemi naplněnými světlem, může se vám zdát, že se velmi podobá hledání pokladu. Nejprve musíte najít a sestavit dohromady všechny stopy, teprve potom můžete najít hluboko ukrytý poklad.

Rozlišujeme následující druhy krizí:

  • fyzická krize - možnost hlubokého léčení

  • emocionální krize - uvolnění cesty skutečné lásce

  • mentální krize - rozhodnutí se pro cestu naplněnou světlem

  • duchovní krize - dveře vedoucí k zasvěcení 

Pokud si tedy dovolíte přimout do svého života změnu a transformovat jej na vyšší úroveň vlastních sebe hodnot, pak máte ty nejlepší předpoklady k tomu, aby se vaše sny staly skutečností.  Sami si můžete určit, kterou z uvedených krizí právě procházíte a pochopit, co vás má naučit. Ostatní už pak přijde samo, pokud za tím půjdete. Možná se také bojíte jako spousta ostatních lidí budoucnosti, neboť netušíte, co přinese. Bojíte se třeba, že bude válka, že přijde ekonomická krize, že nemáte žádnou jistotu v životě, (kterou potřebují mít hlavně ženy), cítíte, že se už přece musí něco stát, ale ono se to už děje. Obrovská vlna uvědomění mnoha lidí, které začínají více vnímat, být mnohem citlivější a pozornější, než kdykoliv dříve. Už nejsou k sobě tak lhostejní, nevraživí a poznávají na své cestě i jiné hodnoty, než jsou jen ty fyzické a materiální. .......

Na své cestě poznání jsem měl možnost poznat mnoho úžasných lidí, které stály před jasným rozhodnutím ukončit svůj život sebevraždou. Ani já nebyl vyjímkou, než jsem pochopil, proč se nám to děje. Tam, kde bylo možné pomoci a věděl o tom, mohl jsem pomoci. Tam kde o to nestáli, už nejsou mezi námi. Přesto stačí tak málo a vše může být úplně jinak. Věřte, že každý z vás je úžasný člověk a máte světu co nabídnout. Dokud se nesvěříte a svá trápení budete dusit v sobě, kdo vám pomůže? Vždy je nějaké řešení a vždy existuje i cesta, po které můžete kráčet. Stačí vám jen ukázat směr a vlastní sebe hodnotu, kterou jste možná díky někomu na své cestě ztratili. Pojďme ji opět nalézt společně. 

A jak to máte vy? Napište nám. Jsme tu pro vás!

S láskou a úctou váš osobní trenér Radovan a tým "Šťastná rodina".

Žádné komentáře: