neděle 9. února 2014

Nástroje metody pro KOB 3.dílNástroje metody pro KOB.
Jedním z nástrojů metody je využití svalového testu (biofeedback – biologická zpětná vazba). Využívá se zde skutečnosti, že činnost svalstva je řízena mozkem. Negativní emociální náboj sval oslabuje, pozitivní zpevňuje. Nejdůležitějším důvodem pro využití svalového testu je, že terapeut získává odpovědi z podvědomí. Obchází tak vědomou ochranu, zjišťuje tedy, co skutečně je problém, ne, co si klient myslí, že je problém. „Vědomé odpovědi neříkají pravdu, kterou jsme popřeli a potlačili ve svém podvědomí. To, co se rozhodneme si zapamatovat a jak se rozhodneme pamatovat, nás omezuje. Vědomé odpovědi vytvoříme tak, abychom vypadali „co možná nejdokonaleji“ – podle našeho momentálního systému přesvědčení.

Druhým základním nástrojem metody je barometr chování. Jak už název vypovídá, jedná se o barometr, který nám ukáže, jak se projevuje způsob chování vychýlený z rovnováhy. Barometr pomocí svalového testu ukáže emoce a pocity, které jsou s daným problémem spojené, ale kterých si klient nemusí být vědom. Barometr má dvě protikladné strany (levá pozitivní – pravá negativní) a tři úrovně – vědomí (chování založené na vnímání a uvědomování si právě teď, v přítomnosti), podvědomí (chování založené na vnímání minulých dějů, na systému přesvědčení) a tělo (chování založené na buněčné paměti). Obsahuje širokou škálu pocitů od MÁM VOLBU, (tj. přijetí situace takové, jaká je, její zpracování a volba nám nejvíce prospěšného řešení) po NEMÁM  VOLBU (tj. pocity odloučenosti, nemilovatelnosti, nedůležitosti, opuštěnosti apod. a v jejich důsledku reakce na situaci podle našeho naučeného reaktivního chování).  
Při odblokování se následně provede tzv. difúze (proces  rozptylování se částic v prostoru) stresu a infúze žádoucího stavu mysli, žádoucích pocitů. Pokud potom zažijeme podobnou situaci, dokážeme konat, tedy tvořivě řešit, namísto reakce založené na strachu a systému přesvědčení. Klient potom přechází v problémové situaci z pozice oběti, do stavu, kdy je schopen převzít zodpovědnost za svůj život, za své chování, je schopen řešit problémy, zažívá seberealizaci a spokojenost se svým životem. 

Průběh sezení
Klient přichází kvůli určitému problému, na jehož řešení chce během sezení pracovat. Například chce umět mluvit před publikem, navázat smysluplný partnerský vztah, zbavit se určitého strachu, zhubnout, naučit se řešit nějaký problém atd. Nejdříve se přes svalový test (zpětnou vazbu z těla) pomocí barometru chování určí hlavní emoce s problémem spojené a provede se korekce v přítomnosti. Korekce se skládá z jednoduchých, časově nenáročných technik a cvičení, vhodná korekce je taktéž vytestována přes sval. Poté se provede věková recese do období, kdy problém vznikl. Jde vlastně o čtení z paměti těla, kdy, kde a jak problém vznikl. Není však nezbytné, aby si klient na trauma vzpomněl, je uloženo v těle a můžeme s ním pracovat. Při frontálně okcipitálním držení hlavy –F/O- se provede odstranění stresu. 
Klient si stresovou situaci v mysli prožije znovu, tak aby mu to bylo příjemné. Jelikož mozek nedělá rozdíly mezi skutečností a představivostí, znovu prožitá situace se do podvědomí uloží již bez negativního emocionálního náboje. Toto vše se ještě podpoří pomocí různých korekčních technik, opět  vytestovaných „tělu na míru“ a sezení je skončeno. Celý proces terapie se v systému One Brain nazývá odblokování. Někdy je doporučeno určitou korekční činnost provádět po určitou dobu i doma, protože integrace změn si občas vyžádá několik dnů až týdnů. Po sezení se klient zpravidla cítí velmi uvolněně, protože se často zbaví stresů, které ho trápily dlouhou dobu a vidí nový způsob řešení situací, který dříve neviděl.

Děti často přijmou za své názory druhých, které o nich vysloví, stanou se jejich přesvědčením o sobě samém. Díky jejich závislosti na dospělých ani nemají jinou volbu. Proto na tvrzení typu: „nikdy z tebe nic nebude“, „jsi stejný jako…“, „rosteš pro kriminál“, ale i lehčího typu: „taky jsem měla vždy problémy s učiteli“, „nikdy mi nešla matematika a ty jsi určitě po mě“ atd., které často svým dětem rodiče říkají, dětem nezbývá nic jiného, než se podle nich chovat. Dělají jen to, co se od nich očekává. Tím však nadále posilují tento obraz o sobě. Je proto pro ně důležité zjištění, že tato tvrzení jsou problémem jejich rodičů a vychovatelů a s nimi nemusí nijak souviset, nemusejí jim tedy věřit a nemusejí se podle nich chovat. 
Pomocí metody One Brain se děti učí zacházet se svými emocemi, se svými pocity, zejména negativními pocity hněvu, odloučení, strachu, bolesti atd. Učí se tyto pocity poznat a pojmenovat, aby je pak mohly změnit tak, aby se cítily dobře. Pokud se cítí dobře, jsou v harmonii sami se sebou a mohou se chovat tak, jak je to v dané situaci nejlepší pro všechny zúčastněné. Zábavnou formou se naučí spoustu technik na snížení stresu, které mohou použít kdykoliv, když se nebudou cítit dobře.

Podmínky úspěšnosti terapie 
Základní podmínkou pro úspěšnost terapie metodou One Brain je podmínka, která platí pro všechny druhy psychoterapie. Tou je osobní motivace, odhodlání klienta, klient sám musí chtít změnu a být ochoten pro ni něco udělat. Pokud klient na sezení přijde, protože ho někdo nějakým způsobem přinutil, nebude mít pro něj sezení žádný význam! To platí pro terapii obecně, samozřejmě to platí také pro děti. 
Já sama mám s touto metodou jako klient a matka velmi dobré zkušenosti, proto jsem ji vystudovala. Nyní máte jedinečnou možnost využít tohoto komplexního servisu, který vám může naprosto změnit život. Ovšem pokud jste připraveni na skutečnost, že už pouze k lepšímu. Krásný den všem přeje Katy.

Tolik tedy další díl o pozitivních změnách, které přináší Kineziologie One Brain od Katy. Přeji vám, aby poznání, které zde můžeme společně sdílet, se stane vaším přínosem ke spokojenému a šťastnému životu. S láskou a úctou váš trenér Radovan.
Vaše náměty, dotazy, či otázky, které vás trápí pište do komentářů, nebo zasílejte přímo na email: info@jaknadeti.com