neděle 16. února 2014

PRINCIPY TVOŘIVOSTIPRINCIPY TVOŘIVOSTI
V prvé řadě se podíváme na principy tvořivosti poněkud z teoretického pohledu i to, jak a co nás ovlivňuje a proč, a nakonec si ukážeme několik příkladů ze života. Tvořivost neboli také kreativita je aktivita, která přináší dosud neznámé a společensky hodnotné výtvory. Tvůrčí proces není determinovaný, proto člověk předem ani nezná přesné prostupy. Proto také mnohdy obsahuje prvky nejistoty a strachu.

*    tvořivost nižšího stupně – vytváření nových spojení, kombinací prvků, které již existují, rozkládání zásad, pojmů, které jsou již vytvořené, aplikace v nových oblastech atd.
*    tvořivost vyššího stupně – vytváření nových, cenných prvků, které jsou základem vnitřní tvořivosti (teorie relativity)
Psychologické zkoumání tvůrčího myšlení je psychologická analýza osobnosti tvůrce a její postavení v tvůrčím procesu. Tvořivá činnost se tradičně dělí na uměleckou a vědecko-technickou. Je chápána jako schopnost tvořit, jako přístup k řešení problémů. Je dána stupnice podle hloubky a rozsahu tvůrčí potence:
*    expresivní kreativita – nejjednodušší, u dětí
*    produktivní kreativita – řemeslná tvořivost
*    invenční kreativita – originální nápad v technických projektech, hudbě
*    inovační kreativita – nové postupy ve vědě, technice i umění
*    emergetivní kreativita – zcela nové ideje, objevy na nejvyšší vědecké a umělecké úrovni

  Kreativita závisí na schopnostech, které nazýváme divergentní myšlení. Jde v něm hlavně o plynulost, pružnost a originalitu myšlení. Neomezuje se na zafixované a tradiční stereotypy, kde dochází k různým řešením téhož úkolu. Kdežto konvergentní myšlení je spojeno s tradičním procesem učení – osvojení si nových poznatků shromážděných předchozími generacemi. A to jsou ty naše naučené programy, které jsme převzali z předchozí výchovy.
Základní schopnosti podmiňující tvořivost
* problémová senzitivita – schopnost poznávat problémy a akceptovat netradiční přístupy k jejich řešení
*    flexibilita – schopnost pružně měnit způsoby a východiska myšlení
*    fluence – schopnost vytvářet větší množství hypotéz, idejí, myšlenek a koncepcí
*    originalita – schopnost formulovat novou, netradiční myšlenku, řešení či rozhodnutí
*    elaborace – schopnost vypracovat detaily plánu, uplatňovat proporce a vyváženost
*    redefinice – schopnost měnit strukturu dat a uplatnit i extrémní řešení, výjimečné

  Existují i neintelektové faktory tvořivosti (fantazie, citlivost, nekonformita aj.) Ty velmi pozitivně přispívají k vyšší kreativitě a tvořivosti jako takové. Lidé s tvořivými schopnostmi se odpoutávají od stereotypů, preferují riziko a nejistotu v zájmu nových poznatků a zkušeností. Moderní psychologické teorie zahrnují tvořivost do definice inteligence. A protože každé dítě dokáže být tvořivé, postupně se dostaneme i k tomu, jakým způsobem děti motivovat k tak důležité a zásadní činnosti pro jejich přirozený vývoj a schopnosti.
Uvedu malý příklad ze života nás dospělých se zaměřením na obchod. 
Představte si, že jste šéfy velké firmy a potřebujete do svého týmu vybrat schopné lidi. Připravíte tedy konkurz i zadání, které mají uchazeči o místo zpracovat. Zadání bude zaměřené řekněme na motivování zaměstnanců jiným způsobem, než hodinovou sazbou. A 95% lidí na konkurzu vám do dotazníku napíší, že to lze zařídit prémiemi a osobním ohodnocením. Zbylých 5% ovšem přidá ještě procenta ze zisku firmy, rodinnou dovolenou pro nejlepší 3 zaměstnance firmy apod. 


Co bude vaším největším ukazatelem při výběru? To, že vám 95% lidí navrhuje to, co už sami víte, nebo zbylých 5%, kteří vám sice nabízejí návrh, který vás bude stát další peníze, ale zároveň se vám zvedne produktivita a zisk firmy? Dáte přednost spolupráci ve firmě všem zúčastněným, protože budou hmotně zainteresovaní do společného podniku jako jedna rodina a pokud se zvýší příjmy vám, tak jim také? Protože si moc dobře uvědomíte, že bez jejich přičinění byste to nezvládli? Dáte přednost člověku, který s vámi se vším bude souhlasit, i když bude přesvědčen, že některé vaše návrhy nejsou zrovna správné? Nebo spíše člověku, který vám bude oponovat, nesplní každý váš příkaz a spíše vám navrhne jiné alternativnější řešení? Zkuste o tom chvilku přemýšlet a převeďte si si to na malé děti, až budete znát odpověď.

Uvedu další příklad ze života, tentokrát ve vztahu nás dospělých k dětem.
Máte raději hodné děti, nebo zlobivé děti? To je otázka co? Tak si to převeďte do dospělosti vašich dětí v předchozím příkladu. Pokud vám tedy všechno dítě odkývá, neprotestuje a vy o něm pomalu ani nevíte, tak jak se uchytí v životě, pokud nebudete podporovat jeho vlastní názor? Všechno odkývá, odsouhlasí a co se stane. Až bude dospělé, jeho šéf dá přednost kreativnějšímu, protože hýří nápady a ne se vším hned souhlasí. Už chápete tu neskutečnou spojitost výchovy v dětství, dospívání a připravování na život v dospělosti? Pokud tedy doma neustále bojujete se „zlobivými“ dětmi, tak těchto bojů zanechte a raději je začněte podporovat v jejich vlastních názorech, i když s nimi nebude vždy ztotožněny. Dítě s vámi nemusí vždy souhlasit, stejně jako vy nemusíte souhlasit se vším, co chce, nebo co udělá. Pokud k sobě ale začnete přistupovat v přátelském duchu s porozuměním, můžete se společně mnohému naučit. 

Přeji vám všem hodně štěstí na cestě poznání a budu moc rád, pokud tento ojedinělý projekt „JAK NA DĚTI“ budete všude podporovat a šířit, protože si to zasloužíte všichni včetně vašich dětí. Co to je? Vědět i to, co nás nikdy nikdo neučil. Jedině tak se totiž dostanete společně mnohem, mnohem dál. Pište do komentářů podporujte FB stránky a pište i na email: radovan@jak-na-deti.cz
S láskou a úctou váš trenér Radovan