sobota 8. února 2014

Kineziologická metoda One Brain 2.dílKineziologická metoda One Brain
Terapie metodou One Brain spočívá v hledání a odstranění příčiny v podobě negativních emocí prožitých v  minulosti, které způsobují stres a reaktivní chování  v přítomnosti. Některé problémy lze zpracovat snadněji a s okamžitým efektem. Na jiných problémech, například na geneticky podmíněných poruchách, se naopak pracuje dlouhodobě a s malými pokroky. Obecně platí, že čím je problém hlouběji, tím obtížnější je jeho řešení. Velkým přínosem této metody jsou její nástroje, které umožňují určit individuální příčiny problému každého jedince a také mu určit individuální proces terapie. Název metody je odvozen od ideálního fungování mozku, jejím cílem je integrace funkcí pravé a levé mozkové hemisféry.

 

Tato terapeutická metoda může pomoci při řešení jakéhokoliv fyzického či psychického problému, který vznikl v důsledku negativního emocionálního zážitku.  Např.:
·        pochybnosti o sobě
·        nedostatek sebeúcty
·        konfliktní vztahy 
·        dyslexie
·        problémy s učením
·        nesoustředěnost 
·        poruchy řeči, sluchu, paměti
·        problémy s komunikací 
·        nejrůznější strachy a fobie
·        problémy s podnikáním
·        finanční problémy 
·        poruchy spánku 
·        problémy s jídlem, nadváha, bulimie, anorexie
·        jakékoli fyzické příznaky, neplodnost, chronická a častá onemocnění, problémy kůže, bolesti hlavy a další.
Nemusíme ale vždy řešit jen problémy. Můžeme si jen ujasnit, jak nyní dál ve svém životě. Můžeme vlastně řešit VŠE, cokoli nám nevyhovuje, cokoli neodpovídá našim představám, které máme o svém životě, cokoli, co se nám nedaří, cokoli, CO BYCHOM CHTĚLI ZMĚNIT. Vždy najdeme odpověď a klient pochopí, co potřebuje dělat jinak, aby se změnila jeho realita.

Metoda One Brain hledá v minulosti to, co nás omezuje a co způsobuje naše současné utrpení. Zabývá se všemi úrovněmi vědomí, ne pouze uvědomělou. Zvyšuje komunikaci a soulad mezi těmito úrovněmi, aby skutečně mohlo k pozitivní změně dojít. Náš mozek, ten neuvěřitelný počítač, zaznamenává vše, co prožijeme od početí do současnosti. Negativní zážitky mohou způsobit neurologický šok: energetické dráhy mezi hemisférami se odpojí, ztratí se tvůrčí logické myšlení a tím schopnost správně reagovat na vnější podněty. Každá sekunda našeho života je uložena v naší podvědomé mysli a v buňkách našeho těla. Jsou zde uloženy všechny negativní i pozitivní zážitky z minulosti a má to vliv na naše současné rozhodování, i když si na vědomé úrovni na tyto zážitky nevzpomínáme. Když se rozhodujeme, ovlivňují tyto zážitky naši emoční reakci a naše rozhodnutí je závislé na tom, jak se v tu chvíli cítíme.
V levé mozkové hemisféře existuje oblast zodpovědná za "přežití „nazvaná Společná Integrační Plocha neboli SIP, v které je uloženo vše, co se nám kdy nepovedlo a co kdo nám kdy řekl.  Při jakémkoliv stresu může "odpojit" 75 i více procent mozku, tj. levý přední mozek a celou pravou hemisféru a nás se zmocňuje pocit bezmocnosti, ztratí se tvůrčí logika a nejsme schopni správně jednat. Výsledkem takovéto blokády může být celá řada duševních i fyzických těžkostí, např. alergie, bolesti hlavy a zad, obezita, různé typy závislostí, fobie, různé druhy poruch učení, odpor k učení až neschopnost se učit, ale také různé formy neadekvátního, nepřiměřeného chování např. hysterie,… .

Cílem této terapie je integrace pravé a levé mozkové hemisféry. Pokud nepracují v souladu obě mozkové hemisféry, dochází k brzké únavě, špatné koordinaci pohybů, špatnému nebo žádnému vnímání. Nejsme schopni se učit, neadekvátně reagujeme na situaci, nejsme schopni vymyslet nové řešení situace atd. Obnovením energetického toku mezi hemisférami a odstraněním stresu, který je zablokoval, dojde okamžitě, nebo během několika následujících dnů k nápravě a mozek začne pracovat celistvě. Zvýší se naše sebevědomí a vědomí je rozšířeno o podvědomou mysl, což nám umožňuje vidět vše v širším pohledu, neboli z jiného úhlu.
Tolik dnes od Katy.
Krásný den všem přeje vám i vašim dětem Katy a Radovan.
Psát můžete do komentářů vše, co vás zajímá nebo trápí, popřípadě nám pište na email: radovan@jak-na-deti.cz
Pokud chceme a toužíme po výsledcích u dětí, musíme vědomě začít u sebe. Teprve pochopením sebe sama, můžeme chápat ostatní.