pátek 7. února 2014

Kineziologie One Brain 1.dílKineziologie-kineze-pohyb, One Brain-jeden mozek
Dnes bych vás rád prostřednictvím zkušeností mé kolegyně Kateřiny seznámil se základy a fungování našeho mozku v Kineziologii. Poprosil jsem ji tedy o informace, o které se s vámi zde také podělí. Celkem jsme připravili pro první kolo na tento blog 5 dílů, tématicky zaměřených na KINEZIOLOGII a její využití v našem životě. 

Kineziologie One Brain je terapeutická metoda, která pracuje pomocí svalového testu a dokáže odstranit fyzické a psychické problémy.
Negativní  emocionální  zážitky - různé potlačené a odmítnuté pocity, hlavně pocity strachu, hněvu, viny, zármutku a zatrpklosti zablokují komunikaci mezi levou a pravou mozkovou hemisférou.
Nastolením spolupráce levé a pravé mozkové hemisféry prožíváme život bez stresu a vědomě si volíme způsob chování, který je nejlepší pro nás a naše okolí…tedy máme volby.
Mozek - co to je? 
Je to orgán, který slouží jako organizační a řídící centrum. Řídí a kontroluje veškeré tělesné funkce.
Je složen hlavně z nervových (vznik a přenos nervových impulzů) a gliových (vyživují a chrání nervovou tkáň) buněk.
Mozek lze zjednodušeně rozdělit na mozkový kmenmezimozek (diencephalon) a koncový mozek (telencephalon). Nás momentálně zajímá MEZIMOZEK a KONCOVÝ MOZEK.

Mezimozek tvoří Thalamus, hypothalamus, subthalamus, metathalamus a epithalamus
THALAMUS - Největší útvar, soubor šedých hmot, který přijímá sensitivní podněty z celého těla a přepojuje je dále do kůry. Thalamus se považuje za "bránu do vědomí", tedy že podněty, které nedosáhnou Thalamu si člověk neuvědomí.Také je součástí retikulární mozkové kůry, nebo-li telefonní přepojovač – jakmile je pro nás něco důležité, sepne se v podvědomé mysli retikulární aktivační systém a dá do pohybu zákon přitažlivosti(chci si koupit červené boty, tak od té doby všude vidím červené boty)

SUBTHALAMUS se účastní na koordinaci pohybů
HYPOTHALAMUS je podkorové visceromotorické centrum a má mnoho významných funkcí. Jednou z nich je řízení autonomního nervstva a je také zapojený do limbického systému a proto v nás emoce vzbuzují somatické reakce (červenání se, zrychlení srdeční akce apod.). Také je pomocí svého napojení na zrakovou dráhu a epifysu účasten na regulaci cirkadiánních rytmů (něco jako denní režim těla).
METATHALAMUS zahrnuje část zrakového a sluchového centra.

EPITHALAMUS -  jeho součástí je žláza zvaná epifýza neboli šišinka, reagující na světlo a tmu.Tato žláza vylučuje melatonin-navozuje pocit spánku a serotonin, který ovlivňuje nálady a také má vliv na tonus svalů a krevní srážlivost. Zde se také přepojuje většina očních reflexů.
Koncový mozek je evolučně nejmladší část mozku, která je u savců a zejména u primátů silně vyvinuta. Je rozdělen na dvě hemisféry, z nichž každá má pět laloků (nebo šest, podle některých dělení).
·         Frontální (čelní)
·         Parietální (temenní)
·         Okcipitální (týlní)
·         Temporální (spánkový, jako jediný je fyzicky oddělen od ostatních
·         Insulární (lat. insula = ostrov; jedná se o úsek kůry skrytý pod  
          spánkovým lalokem)
·         Někdy se ještě vyčleňuje limbický lalok (jedná se spíše o funkční
          jednotku)
Hemisféry jsou obě symetrické a je známé, že levá hemisféra je více zaměřená na analytické myšlení a početní operace, zatímco pravá je zaměřená spíše na vnímání umění a abstraktní myšlení. To, která hemisféra je dominantní se určuje podle přítomnosti unilaterálních (= jen na jedné straně přítomných) center. Všichni praváci a asi 50 % leváků má dominantní levou hemisféru. Každá z hemisfér dozrává v jiném věku.
Krásný a úspěšný den vám se srdce přeje Katy a Radovan.
Vaše dotazy, náměty či osobní problémy pište do komentářů, popřípadě na email: info@jaknadeti.com