pátek 10. ledna 2014

KBT          KOGNITIVNĚ - BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE

Přestože zní tento odborný název až příliš složitě, jeho řešení spočívá zejména u fóbií (strachu), úzkostí a trémy. Jde o další velmi efektivní přístup terapie, která dokáže ovlivňovat nejen sebe sama, ale i děti při výchově, zejména pak při střídavé péči. Výzkum na Concordia University v Montrealu ukázal, že otcové, (a to i náhradní), kteří se aktivně angažují ve výchově „svých“ dětí, významně rozvíjejí jejich kognitivní schopnosti a behaviorální funkce. Je prokázáno, že přítomnost otce činí děti šťastnější a chytřejší.
Anisthenes řekl: "Ke štěstí stačí být moudrý."
KBT vychází z teorie, která je ovšem dnes podložena praxí, že příčinou problémů je nevhodné chování a myšlení, které je naučené a udržované vnějšími, ale i vnitřními faktory. V terapii KBT se může kdokoliv toto chybné chování a myšlení odnaučit, přeučit nebo se naučit vhodnějším způsobům při řešení problémů. Kromě změny chování se terapie zaměřuje na ovlivňování emocí a kognitivních procesů, které jsou s nežádoucími projevy spjaty.
Kognitivně behaviorální terapie (KBT) je účinný psychoterapeutický směr, který vám může velmi pomoci při řešení každodenních problémů nejen dětí, ale i těch vašich. Jde o terapie, kde se stále zdokonalují specifické postupy pro terapeutikou práci s klienty, které trápí různorodé úzkostné, depresivní, panické, fobické, hypochondrické a obsedantně kompulzivní poruchy. Kognitivní složka KBT je zaměřená na modifikaci myšlení, které ovlivňuje emoční prožívání, a behaviorální část je cílená na změnu pozorovatelného chování klienta. Každá citlivá matka vždy dokáže správně vycítit, zda se její dítě něčeho nebojí, netrpí úzkostnými stavy, hysterčí při nějakém nezdaru, apod. Proto buďte prosím ke svým dětem vždy velmi vnímaví a pozorní. Všímejte si jakýchkoliv změn, které se mohou objevit klidně z nenadání, např. v době, kdy začne vaše dítě chodit do školy. 

Příklad:
Setkal jsem se s případem, kdy malý chlapec měl po své mamince nádherné dlouhé řasy a už od školky trpěl posměšky ve třídě. Jen proto, že měl delší řasy než chlapci, ale i děvčata, se cítil velmi frustrovaný.  A protože s ním maminka nedokázala navázat vhodnou komunikaci, chlapec si ve druhé třídě doma v koupelně potají řasy úplně ostříhal. Proč to vlastně udělal? Ve druhé třídě se posměšky vystupňovali do stádia takové šikany, že byl i velmi často fyzicky napadán, a to i děvčaty, neboť prostě žárlili na jeho řasy!!! A protože děti velice rychle pochytí ve svém životě jak to dobré, tak i to špatné, vč. vyjadřování doma, udělali z nevinného chlapce s dlouhými řasami navíc GEYE! 

Maminka, místo aby se snažila chlapce pochopit a porozumět jeho skrytému trápení udělala přesně to, co dělají mnozí rodiče po celém světě. Co to bylo? Když se vrátila z práce, neboť chlapce vychovávala sama, zmlátila ho vším, co  měla po ruce a to tak, že chlapec nemohl jít 3 dny do školy, jaké měl podlitiny. Jeho maminka pak samozřejmě sama trpěla výčitkami, co vlastně v návalu zlosti a nezvládnutí svých emocí chlapci provedla a rovněž několik dní proplakala. Nemohla jít ani do práce, aby mohla chlapci poskytnout alespoň základní péči a modřiny nějak zamaskovala. Co bylo nejhorší, když jsem se pak dozvěděl, že mnohem víc jí trápily jeho ostříhané řasy, než to, jak se zachovala. ("Řasy totiž nedorůstají tak rychle, jako modřiny, které se rychle zahojí. Já za to ani nemohla, co se stalo. Měl tak krásné dlouhé řasy, a ten blbec si je oštěchtal! Chápete to? Vytočil mě do nepříčetnosti. Teď abych se s ním styděla vyjít i na ulici. No co sem měla dělat jinýho?"). Toto byla výseč slov maminky. I zde bylo velmi důležité v prvé řadě změnit úhel pohledu a naučených starých programů v hlavě u maminky. S chlapcem byla práce mnohem snadnější, přestože se zdálo, že tomu bude právě naopak.
Proto je tak důležité, když nějaký takový problém nastane vědět, kam se můžete obrátit, nebo jak se v podobných situacích zachovat. Nikdy ovšem nehledejte chyby pouze u dětí jen proto, že jsou malé a z vašeho pohledu nemají rozum. Raději vždy počítejte do deseti, než aby jste pak hořce litovali svých činů. Tím, že se naučíte lépe zvládat jeden problém, si snáze poradíte při řešení jiných potíží ve svém životě. Dovednosti naučené prostřednictvím KBT jsou dobře použitelné i na řešení dalších potíží.
V současné době se rozvíjí KBT především díky své kognitivní teorii i praxi, a zaměřuje se především na zkoumání a ovlivňování „vnitřních“ psychických procesů, jako jsou interpretace a hodnocení sebe i okolního prostředí, jádrová přesvědčení a předpoklady o tom, jaký jsem a jaký je svět okolo, a na zjišťování, jak se vzájemně ovlivňují emoční prožitky a kognitivní procesy v konkrétních situacích. Zásadní důraz je vždy kladen na vnitřní motivaci klienta, který je jako jediný nositelem změny.

Kognitivně behaviorální terapie je krátkodobá, strukturovaná psychoterapie. Je zaměřená na řešení konkrétních problému a potíží, které klienta přivádí k terapeutovi, na dosahování specifických, předem definovaných cílů pomocí rady psychologických metod. Klient v aktivní spolupráci s terapeutem se jednotlivým terapeutickým metodám v průběhu terapie aktivně učí tak, aby byl po skončení terapie schopen tyto metody používat samostatně. 

Neaplikujte pouze KBT, ale využívejte více metod z různých psychoterapeutic- kých směrů, jako např. NLP, Kineziologie, hypnoterapie, a další. Každá terapie je ryze individuální podle složitosti a náročnosti daného problému, ať už jde o vás, nebo vaše dítě. Hledejte tedy odborníky, kteří se podobnými metodami zaobírají. V případě potřeby mi klidně napište do komentářů, přidejte váš email a pokud vám nepomohu já, tak vám mohu některé velmi schopné odborníky doporučit.


K čemu je KBT dobrá?
 • Pomůže vám zorientovat se přesně v daném problému, co je spouštěčem, co jej ovlivňuje, zhoršuje, nebo naopak zmírňuje. 
 • Naučí vás příznaky zmírňovat, aby postupně odezněly a efektivně řešit své problémy.  
 • Terapie je logická, srozumitelná a zaměřená na aktuální problém.
 • Trénujete zvládat nepříjemné situace, získat jistotu, že se nestane nic z toho, čeho se obáváte.  
 • Tato technika využívá postupného vystavování obávaným situacím, aby po určité době začaly nepříjemné stavy ustupovat. 
 • Někdy je ovšem nutné navázat několik technik na sebe, aby se účinky pro klienta staly únosné a v podvědomí pozitivně trvale zakořeněné


Základní rysy KBT
1)    Je obvykle relativně krátká, od počátku časově omezená.
2)    Je strukturovaná a převážně direktivní.
3)    Vztah mezi terapeutem a klientem je postaven na vzájemné aktivní     spolupráci.
4)    Vychází z ucelené teorie vzniku a udržování psychických poruch.
5)    Zaměřuje se na řešení přítomných problémů.
6)    Zaměřuje se na konkrétní, ohraničené problémy.
7)    Zaměřuje se především na faktory, které problém udržují.
8)    Používané terapeutické postupy nejsou cílené na sebe sama, ale jen prostředkem k dosažení konkrétního cíle, na němž se klient s terapeutem předem dohodli.
9)    Zaměřuje se na konkrétní změny v životě.
10) Je vědecká.
11) Je edukativní a jejím konečným cílem je samostatnost klienta.
Téma a dovednosti KBT
-  Formulace vlastních problémů a stanovení měřitelných a reálných cílů terapie
-  Práce s negativními myšlenkami a přesvědčeními (kognitivní restrukturali-     
   zace, NLP, pozitivní afirmace, podprahové nahrávky apod.)
-  Písemné zpracování terapeutických dopisů (emocionální restrukturalizace)
-  Nácvik kontrolovaného zklidňujícího dýchání
-  Metody pro zvládání emoce zlosti
-  Nácvik vybraných asertivních a sociálních dovedností (např. přijímání kritiky)
-  Strukturované plánování času
-  Další témata na základě konkrétní poptávky a potřeby jednotlivých klientů
 
Fóbie – bezdůvodný strach z věcí či situací
Existuje mnoho různých druhů fobií, které si plně uvědomujete, ale nejste schopni je vlastní vůlí potlačit.  Příčinou může být vrozená úzkostnost, která se vyskytuje u 30–40 % případů, nebo také traumatický zážitek. Strach pak pociťujete vždy, když vám hrozí setkání s příčinou strachu, např. setkání s lidmi, s pavoukem, hadem nebo cesta ve výtahu. Příčina je často neodůvodněná, přesto je strach nepřekonatelný a extrémně velký, intenzivní, zahlcující, spojený s nepříjemnými tělesnými pocity. Mezi nejčastější fóbie patří sociální fóbie a agorafobie kombinovaná také s panickými záchvaty.
Jak se projevuje sociální fóbie?
 • Strach z různých sociálních situací – návštěvy, večírky, telefonování, mluvení ve společnosti, zkoumavých pohledů apod.
 • Pocity – jste sevřeni strachem a jste přesvědčeni, že „vypadáte hrozně“, „určitě se budete červenat, koktat“, „všichni se vám budou smát“. V obávané situaci pak dochází ke zrudnutí, třesu, strachu, je vám na zvracení.
 • Sociální fobie se od běžné trémy liší tím, že výrazně narušuje vaši výkonnost a sociální adaptaci. Těžší forma vás může až donutit změnit zaměstnání, abyste se vyhnuli obávaným situacím.
 • Pokud není porucha léčena, obvykle trvá celý život. S přibývajícím věkem se ale může zmírňovat.
Jak se projevuje agorafobie?

 • Strach z otevřených prostranství a ze situací, z nichž nelze uniknout. Máte strach z pobytu ve veřejné dopravě, v přeplněné místnosti, obchodě, ve výtahu, v kině atd. 
 • Častý vznik poruchy – nepříjemný zážitek spojený s úzkostí v dané situaci. Např. jedete v horkém letním dni v přeplněném autobuse, začne se vám špatně dýchat, máte pocit, že omdlíte, je vám špatně. Při příští jízdě autobusem začnete mít strach z opakování podobné situace a začnete se těmto a podobným situacím vyhýbat. 
 • Podstatou agorafobie není strach z pobytu v daném prostředí, ale strach z nepříjemných tělesných pocitů, z úzkosti doprovázené často panikou.
Úzkosti – panika, strach, nepříjemné pocity

Lidé trpící agorafobií se většinou nejlépe cítí doma a nechtějí vycházet. (Takové pocity můžou být vybuzeny např. smrtí milovaného člověka, znásilněním např. v parku, na parkovišti, šikanou - zneužití před celou třídou apod. Takový člověk nemá velkou šanci se sám z takových pocitů dostat bez odborné pomoci. Existují i jisté čínské metody používané po tisíciletí, kdy lze opravdu z člověka dostat veškeré negace a traumata, stejně jako např. v případě znásilnění, lze vytrénovat klientku speciální masáží k dosažení tzv. třetí posvátné vody. 

Bez propojení této techniky může mít některá žena i po použití ostatních psych. procedur občas problém s udržením si trvale hodnotného sex. vztahu). A veškeré tyto negace si každý v sobě nosí jako nějaké těžké břemeno. Když pak přijde nečekaná situace, která vyvolá negativní emoce, vždy se to nějak projeví. Nejhorší na tom všem  pak je, že to odnášejí i nevinné děti, která by byly v pohodě, kdybychom byly v pohodě my! V mírné formě úzkosti občas zažíváme všichni. Pokud úzkostné stavy prožíváte stále častěji, silněji nebo jsou spojeny s nějakou situací, mohou vám bránit vykonávat dříve běžné činnosti. Začnete se těmto činnostem vyhýbat a dostanete se tak do nebezpečného kruhu, ze kterého nevidíte cestu ven.

Jak se projevují úzkosti?
 • Někdy je pociťujete, aniž přesně víte proč. Ale obvykle se jedná o konkrétní situace – např. jste daleko od svého domu, cestujete autobusem, máte se zúčastnit důležité schůzky či setkání, čekají vás náročné úkoly v práci apod.
 • Úzkosti jsou často doprovázeny i obavami, že se např. přestanete ovládat, strach vás přemůže, začnete panikařit. (Toto je např. jedno z témat, které se trénuje jako základní znalosti pro speleology, potápěče, horolezce apod., kdy jsou uměle vystavováni rizikovým situacím, aby přesně věděli, jak v kritických situacích nezpanikařit, neboť to může znamenat smrt klidně celého týmu!)
 • Pocity – dýcháte zrychleně, ale povrchněji a méně pravidelně, srdce tluče rychleji, cítíte mravenčení a teplo v žaludku, silně se potíte a někdy máte nutkání jít na toaletu. Tyto tělesné pocity nastávají jako reakce na to, když myslíte na nepříjemnou situaci. 
 • Vyskytují se buď od raného věku, nebo je náhle spustí nějaká událost. Nastupují nebo se zhoršují v období stresu.
 • Často si nesmyslnost svých pocitů uvědomujete, ale nejste schopni jim čelit a ovládat je. Vše totiž řídí náš mozek, který ovládá naprogramované podvědomí, tedy naše myšlení.
 • Důsledky – ovlivnění každodenního života, někdy i zhoršení pracovního a společenského uplatnění nebo až sociální izolace. 
 • Úzkostné poruchy jsou poměrně rozšířené. Během života jimi trpí v nějaké formě více než 15 % populace.
 • Pocity strachu ovládají člověka až z 85%. ( Máte pocit, že se ničeho nebojíte? A když se ráno včas nevzbudíte do práce, co když nestihnete nějaký důležitý spoj, konferenci, schůzku, co když dítě přinese z důležitého testu špatnou známku atd. už chápete, jak moc nás všechny dokáže ovládat strach, aniž si to uvědomujeme???)  
Mezi dva hlavní směry léčby úzkostí patří dynamická terapie a psychoanalýza, a kognitivně behaviorální terapie.
 • Dynamická terapie a psychoanalýza – vychází z předpokladu, že úzkosti pramení z jeho dřívějších zkušeností, z minulosti.  Řešením je pak ujasnit si tyto dřívější záležitosti, budovat novou strukturu osobnosti, která tyto úzkostné stavy lépe zvládne a dodá mu sebevědomí.
 • Kognitivně-behaviorální psychoterapie – terapie první volby, mnohdy ještě před farmakoterapií. 
Přeji vám hodně štěstí ve vašem životě a pevně věřím, že ať už vás trápí cokoliv, najdete na mých stránkách časem přesně to, co vám nějakým způsobem pomůže. Věřte mi, že i já se dostal ve svém životě na úplné dno, ale díky němu jsem měl možnost, se od čeho odrazit. Pokud děláte pořád stejné chyby, život vás vždy donutí jednotlivé životní zkušenosti opakovat tak dlouho, dokud nepochopíte a neposunete se dál.
Když se zaměříte na jakékoliv vaše špatné programy, nepříjemné pocity, psychické deprese, pocity bezmoci apod. a uvědomíte si, že jde pouze o vaše poznání, které vás nutí posunout se dál, a využijete tohoto potenciálu ve svůj prospěch, udělali jste první velký krok vedoucí k velké změně ve vašem životě. 

Pokud vás cokoliv trápí a nevíte si už rady, nebo se chcete jen podělit o své pocity, ať už jsou jakékoliv, budu velmi rád, když mi napíšete přímo na můj blog do komentářů, nebo na email: inf@jaknadeti.com

Přeji vám hodně štěstí na vaší cestě životem. S láskou a úctou Radovan.