středa 22. ledna 2014

DĚTI JSOU RADOST, NE STAROSTDĚTI JSOU RADOST, NE STAROST

        Pokud neustále žijete s pocitem a vlastním přesvědčením, že vaše dítě je spíše vaší starostí, nikoliv radostí, nikdy nemůžete ani radost ze života mít. Pokud chcete něco skutečně vlastnit, musíte to vědomě nejprve přijmout a skutečně radost chtít. Každá vaše myšlenka ovlivňuje výsledek vašeho života. Tak jak myslíte, tak i žijete!!!
Neustále se opakující negativní vzorce ve vašem životě, jsou pouze výsledkem vašeho špatného myšlení. Pokud žijete neustále s pocitem strachu, že se dítěti něco stane a nespustíte ho z očí, uzavíráte mu tak jeho vlastní rozlet, vývoj, tvůrčí schopnosti. Pak také veškeré úsilí, které musíte vynaložit na jeho ochranu, zabere tolik času a sami vyplítváte tolik energie, že vám už pak žádná nezbývá pro sebe. Tím se roztáčí kolotoč, který funguje jako mlýnské kolo.
Pokud to tedy chcete změnit, musíte nejprve vystoupit a vědomě tuto změnu chtít. Jedině pak, až začnete být vnitřně spokojeni sami se sebou, začnou být spokojené i vaše děti. Pokud je dítě neustále napomínané, ovládané příkazy, zákazy a nařízeními, nebo svazované přehnanou pozorností, rozmazlováním, má obé stejné negativní důsledky. To, že se dítě chová, tak jak se chová, je pouze výsledkem špatně naučených programů, které se předávají již po generace. Pokud něco nechcete, vědomě to jednoduše změňte. Sami si nařiďte, co přesně chcete a dělejte to…. 


Uvedu dva názorné příklady ze života. Oba mají společný děj i hlavní aktéry, jen každý je modelovaný s jiným přístupem.

Příklad č.1)
Maminka s přítelem a jejím devíti-letým synem jsou v cukrárně. Všichni se dívají do nabídkového lístku, co si objednají. V tom chlapce napadne, že dnes chce platit sám. Maminka ochotně vyndá z peněženky 100,-Kč a podává je chlapci. Přítel ale nesouhlasí. Nechce, aby chlapec něco platil a aby vůbec u sebe nějaké peníze měl. Dochází automaticky ke komunikačnímu konfliktu. Každý se snaží uhájit svoji pravdu a své vidění na danou situaci. Když přijde číšník, začnou si všichni objednávat. A na řadu přichází další problém.
Maminka: „Dala bych si alžírskou kávu a ten dortík s jahodami.“
Přítel DON: „Mě dejte kávu, Turka, jedny ty slané tyčinky a pro malého horkou       
                      čokoládu“.
Synek, říkejme mu třeba Péťa: „Já ale nechci horkou čokoládu! Já mám žízeň a
                                                    chci si objednat Fantu“!
Přítel: „Venku je ale zima a ještě včera si chrchlal, nemůžeš pít nic studeného,
             abys zas nebyl nemocný. Dej si horkou čokoládu nebo čaj“.
Maminka: „Don (přítel) má ale pravdu. Měl by sis dát něco teplého, nebo budeš
                    nemocný“.
Syn Péťa: „Mě už je ale dobře, nic mi není a mám žízeň a chci Fantu!!!“

Nebudu zde dále specifikovat, jak tyto různorodé názorové představy o vidění svého přesvědčení a pocitu zodpovědnosti za již 9 let starého chlapce dopadly. Je nutné se ale zamyslet nad našimi představami a pocity zodpovědnosti, které jsme nějakým způsobem získali během naší vlastní výchovy svými rodiči. To jsou totiž ty staré a nefunkční programy, které v dnešní době prostě už nefungují. Děti se bouří, protože cítí velkou potřebu se svobodně rozhodovat, být více samostatní, více zodpovědní a my jim jejich přání a potřeby upíráme. Neříkám tím, že jste špatní, protože to myslíte dobře. Ale je nutné přijmout skutečnost, že děti jsou stejné bytosti jako my. Nepatří nám, protože oni jsou sami sebou. Jsou jedineční, jako každý na této planete a to je nutné si uvědomit a přijmout za své jako nevyhnutelný fakt toho, že každý zde může i svobodně dýchat. 

Příklad 2)
Stejná situace, stejné místo, stejná rodinka, jen jiný přístup.
Syn Péťa: „Mami, já bych chtěl dnes platit sám“.
Maminka: „A ty nás chceš pozvat za svoje našetřené kapesné?“
Syn Péťa: „Ne, nevzal sem si sebou korunky. Myslel jsem, že mi je dáš a já to 
                    zaplatím“.
Maminka: „Tak to ale nefunguje, Péťo. Pokud chci v cukrárně platit, tak bych   
                    měla v prvé řadě vědět, jestli na to korunky mám, nebo ne. Nebo
                    myslíš, že nám dají někde něco zadarmo a budou spoléhat na to, že  
                    to zaplatí někdo za nás? Co myslíš ty?“
Syn Péťa: „No asi máš pravdu. Tak já si příště vezmu sebou korunky svoje a 
                    zaplatím to, jo? Můžu si objednat Fantu?“
Přítel jen přihlíží a naslouchá: „Hmm, no, …“
Maminka: „Objednej si na co máš chuť. A myslíš, že budou mít i nějakou, která
                     není tak studená?“
Syn Péťa: „To protože jsem ještě včera chrchlal, viď? Tak já se zeptám“. .......

     Druhým příkladem jsme se dopracovali k úplně odlišnému přístupu vnímání. Syn dostal prostor, aby měl možnost přemýšlet nad svým rozhodnutím a zároveň mohl podat i vlastní návrh. Navíc v něm maminka vyvolala pocit zodpovědnosti nad volbou, který nápoj bude vhodný, z důvodu jeho předchozího nachlazení. Sám tak učinil rozhodnutí, bez ovlivňování ostatních účastníků. Tím je podpořeno vše, co dítě potřebuje pro svůj přirozený rozvoj.
Zde jsem nastínil pouze dva úhle pohledu na jednoduchou a banální situaci, která ale může při nesprávné aplikaci v dítěti vytvářet doslova výbušné prostředí, neboť díky ovládáním a rozhodováním druhých, mu bereme jeho sebe-pojetí, jeho autonomii. Proto jsou pak děti výbušní a jak mnozí rádi říkají....nezvladatelní! Proto prosím vždy dobře zvažujte, jak s dětmi jednáte a zacházíte. Mohlo by se vám to v budoucnu vrátit jako bumerang.
Přeji hodně štěstí ve vašem snažení a budu se na vás těšit opět příště s jiným zajímavým tématem. Pokud se vám moje články líbí, budu poctěn, pokud je budete sdílet s ostatními, nebo mi napíšete do komentářů.
S láskou a úctou váš Radovan
Jakékoliv vaše dotazy, náměty nebo příspěvky můžete zasílat na