neděle 12. ledna 2014

Jak chceme porozumět svým dětem, když nerozumíme ani sami sobě?Jak chceme porozumět svým dětem, když nerozumíme ani sami sobě?
NÁŠ CHRÁM, NAŠE MYSL
         Tak jako každý chrám je poutním místem zasvěcených, tak i naše mysl je takovým chrámem, který můžeme den co den navštěvovat s hlubokým porozuměním, vnímáním, uvědoměním, tvořivostí či konstruktivním řešením problémů. Naše mysl má obrovskou moc a jen na nás záleží, jakou volbu si vybereme. Jde o volbu, jak chceme žít, po čem toužíme. Naše mysl je o životě a energii.
Správné řízení myšlenek může ovlivňovat i to, jak se cítíme. Spojit se s moudrostí uzamčenou v našem nitru a získat pochopení, vyrovnanost a schopnost užívat si harmonické vztahy a svobodu. Jde pouze o volbu správně se rozhodnout a položit si základní otázku. JAK chceme žít? 

Pokud v sobě budeme neustále uchovávat staré programy v mysli, jak můžeme nalézt kvalitu energie a duše? Odkud se ale ta energie bere? Ke slunci a vodě, jako základním prvkům energetických zdrojů patří i veškeré jídlo, které konzumujeme. Jídlo je ovšem mnohem víc, než jen palivo pro naše tělo. I starobylé kmeny a národy mnoha kultur pochopily, že jim jejich jídlo zprostředkovává jedinečné energetické kvality, jako je třeba svoboda jestřába, rychlost jelena, nebo uzemněnost kořenové zeleniny. Ovšem rozvojem moderního světa, podporující řízené zemědělství, průmyslové potravinářské produkce apod. se lidé oddělili od zdrojů svého jídla a nedovedou již zaregistrovat jemné energie ani významy, které potrava zprostředkovává. Americké vzory jsou jen snůškou lží, kterým konzumní lidé uvěřili. Nesnažme se za každou cenu hrát si na někoho, kdo nejsme. Buďme všichni sami sebou a snažme se našim dětem nastavovat jen pozitivní zrcadla odrazu.
Základními předpoklady pro úspěšné navazování komunikace a pochopení při výchově dětí je nutné nejprve pochopit sami sebe. Teprve až se naučíme dobře rozumět sobě, budeme schopni lépe porozumět i svým dětem. Jaké jsou tedy základní body pro pochopení sebe sama?
1)    Když chceme změnit okolnosti v našem životě, musíme změnit sami sebe změnou svých myšlenek.
2)    Nemůžeme se spoléhat jen na své smysly, abychom pochopili skutečnou realitu věcí.
3)    Schopnost vytvářet věci a okolnosti ve své mysli je pravým zdrojem všeho kolem nás.
4)    Vědomí a podvědomí propojené myslí a myšlenkami tvoří to, co jsme a co máme.
5)    To na co se soustředí naše myšlenky, na co myslíme, také vytváří naší realitu.
6)    Čím více dáváme, tím více dostáváme.

7)    Podvědomí nemá žádný limit v tom, co můžeme udělat, pokud se jej naučíme správně vnímat.
8)    Harmonie, klid a štěstí jsou stavy, které nezávisí na hmotném bohatství.

9)    Nejmocnější síly, přestože jsou neviditelné a mocné je náš vnitřní svět.

10)                      Vnitřní svět je světem myšlení, citů, světla, lásky, života i krásy.

11)                      Zdroj veškerého života a veškeré moci vychází z nitra.

12)                      Nikdo, kromě nás samotných, nás nemůže omezit.

13)                      Zasejme kopretinu, sklidíme slunce. Zasejme zlo, sklidíme bouři.

  Citáty o SÍLE MYŠLENEK

„Chrámy mají svůj posvátný obraz a vždy měly vliv na velkou část lidstva. Avšak ve skutečnosti jsou myšlenky a obrazy, které naplňují ducha lidí, neviditelnými silami, jenž je neustále řídí. A právě těmto silám se všeobecně všichni ochotně podřizují“.                                               (Jonathan Edwards)
„Příčina a následek jsou stejně absolutní a trvalé ve skryté říši myšlení, jako ve světě viditelných a materiálních věcí. Duch je pánem, který tká vnitřní roucho charakteru a vnější roucho okolností“.                                        (James Allen)
„Třebaže je možné přenechat věci jako dědictví, není možné zdědit poznání a moudrost. Boháč může někoho zaplatit, aby za něj vykonal určitou práci, ale je vyloučené, aby na jeho místě někdo jiný myslel, nebo aby si koupil jakoukoliv osobní vzdělanost“.                                                                           (S.Smiles)
„Není nic tak pravdivého, jako fakt, že kvalita myšlení, jenž udržujeme, se shoduje s určitými činiteli v našem okolním světě. Je to zákon, kterému nemůžeme uniknout. A právě tento zákon, tato shoda myšlenek se svým předmětem, už od nepaměti přivedla člověka k víře v prozřetelnost“.(Wilmans)
„Živte svého ducha velkými myšlenkami. Hrdinu dělá hrdinou to, že věří v hrdinství“.                                                                                        (Disraeli)
„Že člověk se může změnit, zlepšit, zotavit, kontrolovat své prostředí a vládnout svému vlastnímu osudu, je závěr, k němuž dochází probuzený duch se schopností správného myšlení v konstruktivním činu“.                       (Larsen)
„Vše je pouze částí jediného Vše, neobyčejného a podivuhodného, jehož tělo je příroda a Bůh duchem“.                                                                         (Pope)
„Věřte v tento den, protože je životem, životem života. V jeho krátkém trvání spočívají všechny pravdy a reality vaší existence, štěstí, sláva činu, záře krásy. Neboť včerejšek je jen sen, zítřek jen vizí. Dnešek, správně prožitý, dělá z každého včerejšku šťastný sen a z každého zítřku vizi naděje. Nuže, věřte v tento den“!                                                                                 (Ze sanskrtu)
„Možnosti procvičování mysli jsou nekonečné a jejich důsledky věčné. Ale jen myšlenka lidí si dá tu námahu, aby řídili své myšlenky cestami, jenž jsou pro ně výhodné a odevzdávají se spíš náhodě“.                                            (Marden)
„Myšlení znamená život, protože ti, kdo nemyslí, nežijí v pravém slova smyslu. Myšlením se člověk stává člověkem“.                                            (A.B.Alcott)
„Moc myslet nepřetržitě, hluboce a jasně, je prokazatelný nepřítel omylů a hloupostí, chyb, pověr, nevědeckých teorií, neomaleného entuziasmu a fanatismu“.                                                                                        (Haddok)
„Když je nějaký předmět nebo cíl jasně udržovaný v mysli, jeho příchod v hmatatelné a viditelné formě je jen otázkou času. Vize vždy předchází a určuje uskutečnění.                                                                                  (Lilian Whiting)
„Tichá mysl je v lidských záležitostech tím nejmocnějším prostředkem“.                                                                                
                                                                                                        (Channing)

„Mysl nemůže zkoncipovat něco, co by se nedalo vyjádřit. Ten, kdo toto něco vysloví jako první, nemusí být tím, koho to napadlo, ale průvodce vyjde najevo.                                                                                  
                                                                                                            (Wilson)
„V mém duchu není žádná myšlenka, avšak duch se rychle snaží přeměnit se v moc (sílu) a organizuje velké vyladění prostředků“.                      (Emerson)
„Rozvinout v sobě moudrost, která odhalí můj nejopravdovější zájem. Posílit mé rozhodnutí vykonat to, co mi moudrost diktuje …..“.                      (Franklin)
„Naučte se udržovat bránu uzavřenou, odežeňte ze svého ducha a svého světa všechny činitele, kteří se tam snaží vstoupit bez užitečného cíle“.                 
                                                                                      (George Matthew Adams)
„V každém člověku se otevírá cesta. Vyšší duše se zvedá vzhůru, nižší duše tápe směrem dolů. A mezitím, na mlhavých plošinách, se ostatní duše nechávají unášet. V každém člověku se však otevírá cesta vyšší a nižší. A každý člověk se rozhoduje pro cestu, po níž jeho duše půjde“.                        (Neznámý autor)

Přeji všem, kteří to se sebou a výchovou svých dětí myslíte vážně, aby vaše další kroky vedly jen po takové cestě, která vás společně obohatí. 
S úctou a láskou váš Radovan
Malý bonus pro vás:(zkopírujte a vložte do vyhledávače na YT)
https://www.youtube.com/watch?v=j2uNPubSzrc

Vaše náměty a dotazy pište do kometářů, nebo mi je můžete zaslat na email:
radovan@jak-na-deti.cz