pondělí 27. ledna 2014

VĚČNÉ HÁDKY KVŮLI PENĚZŮM
VĚČNÉ HÁDKY KVŮLI PENĚZŮM

Každý z nás to máme nastavené a naučené jinak, protože každého z nás nejvíce v životě ovlivnilo prostředí, ve kterém jsme vyrůstali. Jaké si třeba vybavujete výroky spojené právě s penězi, které jste doma často slýchávali? A docházelo také ve vaší rodině často k hádkám právě kvůli penězům? Hádali se vaši rodiče spíše za zavřenými dveřmi, nebo nebrali ohledy a velmi často jste byli svědky nepříjemných konfliktů, vyvolávaných právě a díky penězům?

Staré naučené programy, které fungují dodnes, ale neslouží nám:
§  „ Bez práce nejsou koláče“
§  „Peníze smrdí“
§  „Kdo nepracuje, ať nejí“
§  „Šetři a budeš se mít ve stáří dobře“
§  „Peníze nerostou na stromech“
§  „Copak kradu?“
§  „Dluhy dělají z lidí otroky“
Jistě byste v paměti vylovili mnoho dalších zajímavých hlášek, které jste za svůj život mohli slyšet, ale jak to vlastně funguje v našem běžném životě, pokud takové zastaralé programy požíváme dál? 

Příklad č.1)
Máte nízké příjmy a dluhy k tomu
Pokud se právě nacházíte ve fázi, kdy s partnerem řešíte společně nízké příjmy a do toho ještě dluhy, pak věřte, že na to nejste dva, ale hned tři. Tou třetí je vaše ÚZKOST. Pak začnou debaty plné výčitek a vzájemného napadání, ale nikam nevedou. Spíše naopak. Smyčka se kolem vás začne pomalu a nebezpečně stahovat. Pokud se pak rozhodnete ještě o další půjčku, začnete tak vytloukat klín klínem a máte pramalou šanci se z takové krizové situace sami dostat. 
Jak vyskočit ze začarovaného kruhu 
V prvé řadě si položte následující otázky:
·        Jak se chci cítit?
·        Jak to mohu změnit?
·        Co je moje volba?
·        Co proto musím udělat?

Těmito otázkami se z vás totiž rázem nestává oběť, protože přebíráte zodpovědnost do svých rukou. Pak můžete vymyslet různá řešení, jak celou tíživou situaci vyřešit ke spokojenosti všech. Je nutné ovšem spolupracovat a musíte chtít změnu ve vztahu oba. Pokud pak jeden problémy nehodlá řešit a raději dává hlavu pomyslně do písku, dříve či později se váš vztah rozpadne. Teprve tehdy, když spolu začnete o problému otevřeně mluvit bez negativních emocí, můžete se dobrat ke zdárnému řešení. Až pak přijde řeč na nedostatek peněz, zkuste na chvíli zatajit dech a přemýšlet o vašem nedostatku. Co budete cítit, co budete chtít a potřebovat? Každý, kdo si myslí, že ten druhý odhadne naše potřeby, že ví, jak nás může zranit, nebo ví, jak se cítíme, je na velkém omylu. Je tomu právě naopak. Proto místo ukazování prstem na druhého zkuste začít nejprve u sebe. Mluvte o tom, co se s vámi děje, jak to prožíváte, o svých pocitech, potřebách i očekávání. Pak nechte vyjádřit i druhou stranu. 

Příklad č.2)
Vnucuje vám svůj názor na finance
Rádi si užíváte a utrácíte, zato váš partner se snaží šetřit, kde se dá a vše ukládá. Pokud věříte tomu, že se časem něco změní, tak na to zapomeňte, dokud není ochoten ani jeden z vás k nějaký těm kompromisům a společně schůdným řešením. 
Jak vyskočit ze začarovaného kruhu
Stačí pouhé uvědomění, že každý z vás vyrůstal v jiných podmínkách a pokud si chcete nastolit nové a schůdnější, musíte spolu komunikovat otevřeně o všem, co vás trápí, nebo co chcete jinak. Můžete se například dohodnout, že každý z vás dá určitou část peněz na režie domácnosti, jídlo, splátky apod. a zbytek si ponechá pro svou osobní spotřebu. Jak s ní pak naloží, je už na zvážení každého z vás. Je nutné ovšem počítat i s % poměrem rozdílnosti v příjmech, pokud chcete udržovat rovnováhu nejen ve vztahu, ale i ve finanční oblasti.

Příklad č.3)
Když jeden vydělává více
Hádky v rodinách bývají často ve skutečnosti spíše bojem o moc, než o hodnotu peněz jako takovou. Mnoho poradců na vztahy se ovšem shoduje v tom, že výše vašich příjmů by neměla mít vliv na rozložení sil ve vztahu. Přesto se často stává, že ten, který má finanční převahu, chce mít i větší pravomoci a hlavní rozhodovací slovo. Pamatujte, že finanční závislost je stejná jako ta citová. Muži pak v obou případech rádi nabývají dojmu, že mohou ženu vlastnit. Pokud je tomu ovšem obráceně, a vy jste ta dominantní, platí to naopak. 

Jak vyskočit ze začarovaného kruhu
Pokud například vy vyděláváte méně než váš partner, i tak trvejte na společných úhradách alespoň v poměrné části odpovídající vašim příjmům. Zajišťujete si tak vlastní svébytnost a svobodu, bez pocitu zavázanosti. Pokud ovšem táhnete účty vy a partner přišel o práci, podpořte ho a vyvarujte se povýšeného chování. Pokud se k partnerovi začnete chovat jako k synovi, veškerá vášeň ze vztahu dříve či později vyprchá a vztah spěje opět ke krachu. Někteří muži také velmi neradi přiznávají a smiřují se s tím, že jejich vyvolená má lepší postavení i lépe placenou práci. Mohou se pak cítit frustrováni a hledají cesty, jak se těchto pocitů zbavit například tím, že na sobě začnou ještě více pracovat, aby získali stejnou, ne-li lepší post. Tento přístup je dobrý v tom, že každého jedince nutí v vyšším cílům, a vlastnímu sebe rozvoji. Ve zdravém vztahu počítejte s tím, že oba máte stejná práva, bez ohledu na to, kolik každý z vás vydělává, nebo vám rodina přispěla do společného soužití. Pamatujte, že pokud se budete oba cítit se svými příjmy v pohodě, tím spokojenější vztah budete mít a o to méně budete mít i partnerských neshod.
Myslete také na to, že pokud vás někdy nějaké finanční potíže potkají, nikdy se je nesnažte řešit před svými dětmi, natož ji vzájemně před nimi předhazovat svoje viny. Tím nebudete trpět jen vy, ale v budoucnu se to neblaze podepíše i na vaše děti. Veškeré nesnáze dokážete vždy snáze zvládnout, pokud k sobě budete upřímní a dokážete se podpořit a vzájemně si naslouchat. Přeji vám hodně štěstí na cestě poznání.
S úctou a láskou váš trenér Radovan.